Resultaten

Veel beloofd, veel gedaan!

Open en Duidelijk Stede Broec heeft bewezen een partij te zijn die veel voor elkaar krijgt en kan besturen. Lijsttrekker en wethouder Lydia Groot: ‘ODS staat voor openheid maar ook voor inhoudelijke, verantwoordelijke en integere politiek.  De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk. We kregen te maken met forse bezuinigingen van het Rijk vanwege de crisis, met de asbestproblematiek van het Martinuscollege en er komen steeds meer taken bij waar wij ons op  voorbereiden. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en samen met de vele verenigingen en organisaties in onze gemeente hebben we bereikt dat Stede Broec een prachtige gemeente is om in te wonen: zowel op sportief,  sociaal als op cultureel gebied.  En daar zijn we trots op!’

Zie hieronder een aantal gerealiseerde zaken.

Sociaal

 

 • De  uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verder verbeterd in nauwe samenwerking met de stichting Welzijn en de Seniorenraad. Snelle hulp, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en van mensen met psychosociale problemen. Extra aandacht voor preventie en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen én jongeren. Welzijn Stede Broec is een gouden formule en gerealiseerd op initiatief van ODS!·        
 • Oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin: ouders en jongeren kunnen terecht voor opvoedingsvragen en problemen bij het opgroeien.  Er wordt veel gebruik gemaakt van ons CJG.
 • Extra aandacht voor gezinnen met kinderen die het financieel moeilijk hebben. Snelle en toegankelijke schuldhulpverlening.
 • Overlast van hangjongeren verder verminderd door goede contacten met de jongerenwerker  en de jongeren zelf, korte lijnen met de hulpverleners en politie.
 • Sociaal Cultureel Centrum het Stadsplein ( voorheen Princensluis) heeft goede huisvesting gekregen in het voormalige postkantoor en organiseert activiteiten voor jong en oud.
 • Als aanvulling op het Stadsplein is in het Postkantoor een mooie kleine theaterzaal gerealiseerd voor theater, toneel, film en bijeenkomsten.  Het historische en markante voormalige postkantoor heeft daarmee een geweldige invulling gekregen als multifunctionele accommodatie voor heel Stede Broec.

Sport en Cultuur

 • Huisvesting voor de Reddingsbrigade en Kanovereniging samen met deze verenigingen.
 • Waterweken, Spektakel op het Plein, verlichte schuitentochten, exposities in het gemeentehuis, bescheiden kunstwerken in Oosterweed in samenwerking met bewoners.
 • Ook is het terrein rond de molen Ceres aangepakt en is er een aanlegsteiger gemaakt. In 2014 trekt de zorgbakkerij in de molen.
 • De viering van Stede Broec 650 jaar is en wordt mogelijk gemaakt.

Democratisch

 • Inwoners en vrijwilligers meer betrokken bij onderwerpen die hen aangaan: dorpshuisavonden, vrijwilligersavonden, onderhoud van wijken, ondernemersbijeenkomsten etc.

En verder..

 • Zijn het Boerhaveplein en de Industrieweg opgeknapt en veiliger gemaakt.
 • Hebben we Stede Broec ondanks tegenslagen en de crisis financieel gezond en groen gehouden en is er al veel werk verzet om de toekomst aan te kunnen!

 

·

Copyright © 2013 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Twenty First Media