Standpunten van Open & Duidelijk Stede Broec

ODS had na de verkiezingen van 2014 haar koers en het daaruit voortvloeiende beleid graag voort willen zetten.
We zijn echter in de oppositie terecht gekomen. Toch blijven we strijden voor onze idealen. Dat betekent kort gezegd: blijvend aandacht voor cultuur, welzijn, sport en gezondheid, de jeugd en jongeren, duurzaamheid en vernieuwing. Betrokkenheid van onze burgers is voor ons heel belangrijk en daarin willen wij blijven investeren. ODS staat dan ook voor eerlijk en fatsoenlijk politiek handelen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom!

In ons programma 2018-2022 vindt u onze uitgangspunten:

Copyright © 2013 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Twenty First Media