Fred Kroezen

Lid

Waarom kies en steun ik ODS?

Ik vind zowel de partij als de groep mensen die daarbij horen, integer. Het programma past bij mij, omdat ik geïnteresseerd ben in cultuur en monumenten. Ook gaat mijn aandacht uit naar een samenleving waarin het ‘goed leven’ is voor ons allen! Hierbij gaat mijn speciale aandacht uit naar de mensen die het moeilijk hebben in deze samenleving.
Ook vind ik het belangrijk dat de politiek dicht bij het dorpsleven blijft staan en met name aandacht blijft besteden aan het verenigingsleven.
Veel van bovengenoemde punten, zie ik terug in het programma van het ODS en daarom ben ik sympathisant.


Copyright © 2021 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media