Als enige partij heeft ODS het belang van bijen en insecten voor de duurzaamheid in het programma.

Geplaatst op 2 maart 2018

ODS gaat voor een bij-vriendelijke groenvoorziening

ODS wil toe naar een groenbeleid waarbij biodiversiteit centraal staat. Dat is de enige manier een gezonde insectenpopulatie in stand te houden.

Het gaat slecht met de bij in Nederland. Van de 360 bijensoorten in Nederland staat inmiddels de helft op de rode lijst en is 10 procent al uitgestorven. Deze bijensterfte kan voor grote problemen zorgen, omdat de bij veruit de grootste bestuiver is voor zowel wilde planten als voor de landbouw. Wanneer de bij in gevaar komt, heeft dat dus niet alleen een enorme impact op het ecosysteem, maar ook op de economie. Het gaat hierbij niet alleen om honingbijen, daar zorgen imkers namelijk goed voor, maar juist ook om de honderden wilde bijensoorten.

De LTO, Natuurmonumenten en ministerie van Landbouw Natuur Voedselkwaliteit hebben daarom de handen ineengeslagen om tot een oplossing te komen. In januari werd een nationale bijenstrategie gepresenteerd die er voor moet zorgen dat de bij zich weer thuis gaat voelen in Nederland. Het vergroten van de biodiversiteit is het belangrijkste speerpunt van het programma. Thuis kunnen we al veel doen door onze tuinen te “ontstenen” en er wat meer wilde struiken te planten en oud hout te laten rotten. Naast wat de mensen thuis kunnen doen, is er al een aanzet voor  landelijke initiatieven en worden gemeentes ook nadrukkelijk opgeroepen in actie te komen.

Er is in Stede Broec nog maar weinig aandacht voor biodiversiteit in de groenvoorziening geweest, maar we kunnen er niet langer mee wachten. Door de kostenbesparing van de afgelopen jaren werd het juist saaier in ons plaatselijke groen. ODS wil daarom in het groenbeleid opnemen dat elke keer wanneer de gemeente nieuwe beplanting aanlegt of bestaande beplanting vervangt, nadrukkelijk wordt nagedacht over biodiversiteit. De gemeente kan al veel doen, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende soorten stuifmeel-dragende bomen, bloemen en struiken te planten.

Maar ook regionaal moet er iets gebeuren. ODS wil dat Stede Broec in overleg treedt met buurgemeentes om het groenbeleid op elkaar af te stemmen. Thijs Visser die namens ODS dit onderwerp oppakte:
“ We moeten ervoor zorgen dat Westfriese groenvoorzieningen elkaar complementeren. Als alleen in Stede Broec bijen- en insectenvriendelijke beplanting wordt aangelegd, schieten we nog steeds weinig op. Het Stede Broecse groen is immers maar een relatief klein deel van een veel groter ecosysteem.
Maar als we het allemaal voor ons uitschuiven en denken dat een ander, een hogere overheid bijvoorbeeld, de aanzet wel geeft, dan wachten we tot het te laat is. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kan het tij gekeerd worden. Open en Duidelijke Stede Broec wil daarom dat en het gemeentelijke groen de nodige aandacht krijgt en dat de bewoners gestimuleerd worden om ook thuis stenen voor groen te ruilen via gerichte informatie.”

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights