Open & Duidelijk Stede Broec:
"Voor u op de bres!"

Raadsperiode 2018-2022

Zie onze vertegenwoordigers.   |   Lees onze programmapunten.   |   Volg ons op Facebook.

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) had een fantastische verkiezingsuitslag. Stede Broec heeft met grote meerderheid gekozen voor de wijze waarop ODS politiek wil bedrijven. Eén op de drie mensen die gestemd hebben, stemden ODS! Daar zijn we trots op. ODS wil politiek bedrijven met open vizier, kritisch waar nodig en met oog voor het belang van de burgers. We hebben dat acht jaar, van 2006 tot 2014, in de coalitie gedaan en de afgelopen vier jaar als oppositiepartij.
We zijn nu met zeven zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Stede Broec. We waren de grootste partij en zijn dat nog nadrukkelijker geworden. Dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid.

Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag is ODS in gesprek gegaan met alle partijen om tot een goede coalitie te komen. ODS koos er nadrukkelijk voor om ervaring uit vorige colleges mee te nemen in het nieuw te vormen college.  Met het CDA  en PvdA/GL was een goed akkoord te bereiken, dat kan steunen op een meerderheid van 15 van de 19 raadszetels. ODS is van mening dat ook de partijen die niet in de coalitie zitten, gehoord moeten worden; ook zij vertegenwoordigen veel kiezers. Daarom is nu  gewerkt aan een raadsakkoord voor de jaren 2018-2022 waarin ook de wensen en ideeën van de VVD, de OP en GBS tot hun recht kunnen komen.
We zijn blij dat we onze eigen oudgediende Lydia Groot weer als vertegenwoordiger in het college hebben. Daar kan zij haar kennis en kunde, die ze in de vorige raadsperiode nog weer vergrootte door haar wethoudersfunctie in Oldebroek, weer  ten goede laten komen aan onze eigen gemeente.

Onze zeven raads- en commissieleden doen het politieke handwerk in Stede Broec. Zij houden onze idealen en uitgangspunten goed in de gaten. We prijzen ons nog steeds gelukkig met onze frisse jonge leden in de raad en de commissies.
Naast Thijs Visser en Evert Smit, de de nieuwelingen van vier jaar geleden zijn nu Jesper Kruis en Ellen Dudink de nieuwe verse krachten.
Voor ODS zitten Thijs Visser en Jan Ettes in de commissie Grondgebiedzaken. In de commissie Samenleving zitten Thijs en Dirk Visser. Evert Smit en Jeper Kruis doen samen RBFZ (Regionale, bestuurlijke en financiële zaken). Janneke Visser is voorzitter van de commissie Samenleving.
De afgelopen vier jaar heeft ODS op constructieve wijze  oppositie gevoerd; meegegaan met de coalitie waar dat redelijk was en scherp waar het fout ging. Kritische speerpunten waren o.a. de Muziekschool, Jeugdzorg, SED, de camping, de vervuiling van de Broekerhavenweg, de vliegbewegingen vanuit Lelystad en uiteraard ook de duurzaamheid.
In deze nieuwe raadsperiode zullen we ons naast het standaardwerk van alledag met name inzetten voor duurzaamheid, het sociale domein, cultuur en een Open en Duidelijk en fatsoenlijk bestuur.
U mag ons daar op afrekenen

Lees ons verkiezingsprogramma.

Volg ons ook op Facebook

Laatste nieuws

Veel beloofd, veel van plan. Dit zijn onze standpunten:

Veel beloofd, veel gedaan. Onze resultaten:

Sociaal en cultureel

Het Postkantoor als onderdak voor klein theater en activiteiten van Stadsplein. Viering Stede Broec 650 jaar mogelijk gemaakt.

Sociaal

De Wmo verder uitgebouwd en verbeterd via Stichting Welzijn. Centrum Jeugd en Gezin succesvol en effectief opgezet.

Cultuur en sport

Onderdak gerealiseerd voor Reddingsbrigade en Kanovereniging. Het terrein rond de molen Ceres aangepakt en opgeknapt.

Democratisch

Meer inspraakmogelijkheden gecreeerd voor burgers bij politieke besluitvorming.

Copyright © 2022 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media