Open & Duidelijk Stede Broec:
Veel beloofd, veel gedaan, veel van plan.

Over ODS

Geschiedenis

In september 2005 was de strijd om het behoud van het postkantoor in volle gang nadat het toenmalige gemeentebestuur de sloopvergunning had afgegeven.

De onduidelijke manier waarop besluitvorming plaatsvond en de manier waarop omgegaan werd met wat onder de burgers leeft, was voor een aantal mensen onder aanvoering van onder meer Jan Ettes en Lydia Groot de aanleiding om gevoed vanuit de ervaringen rond het postkantoor, een nieuwe politieke beweging op te richten.

De raads-en commissieleden van D66 besloten mee te gaan in deze beweging.

Wij wilden met zijn allen politiek weer toegankelijk te maken voor de burgers en vooral open te zijn in de besluitvorming en plannenmakerij in Stede Broec. We wilden dat de mensen in een vroeg stadium betrokken zouden worden bij nieuwe initiatieven van de gemeente.

Belangrijk was en is in ieder geval dat de mensen weer de baas worden van hun eigen omgeving. Dat er inspraak zou zijn in procedures en planning en ook dat ideeën van inwoners serieus beoordeeld en genomen zouden worden.

We zijn inmiddels acht jaar verder!

In 2006 haalden we vier zetels, we waren in één klap de tweede partij van Stede Broec en kregen een belangrijke plek in het college. Onze wethouder Lydia Groot had de portefeuille Welzijn en Sociale Zaken. Belangrijkste dossiers waren de invoering van de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de realisatie van dorpshuis De Stek, nieuwe huisvesting voor de tafeltennisverenigingen, de handboogschutters, IVN en Orion  en de invulling van het Postkantoor. En, zeer belangrijk, de Stichting Welzijn werd opgericht. Een organisatie die heel veel hulp en zorg snel en sociaal regelt, met de hulp van heel veel vrijwilligers. We zijn er enorm trots op dat wij in Stede Broec deze stichting hebben!

Met de verkiezingen in 2010 kregen we er als dank voor ons vele werk een zetel bij: vijf zetels!

Lydia Groot werd opnieuw onze wethouder en nu ook loco-burgemeester en de raadsleden Jan Ettes, Dirk Visser, Janneke Visser en Harry van der Raad zetten, samen met onze commissieleden,  opnieuw hun schouders onder het politieke handwerk. Tussentijds kwam Jan Groot voor Harry van der Raad in de gemeenteraad: Harry ging maar liefst vier maanden fietsen in Zuid-Amerika.

Onze wethouder zette vaart achter de voortgang van de realisatie van het multifunctionele centrum Het Postkantoor. Het centrum is op 1 september 2012 geopend en biedt huisvesting aan ’t Stadsplein ( voorheen Princensluis), de gemeentelijke trouwzaal en een klein en intiem theater. In Het Postkantoor vinden talloze verschillende sociale en culturele activiteiten plaats: van biljarten en knutselen, tot koken, cursussen, symposia en theater- en filmvoorstellingen voor jong en oud. Ook hier zijn we natuurlijk erg trots op!

Voor de volgende vier jaar wil ODS op de ingezette weg verder gaan.

Met enthousiasme en eerlijke politiek, een bestuurscultuur waar ruimte is voor de individuele burger en waar oog en aandacht  is voor sociale problemen. En ook in deze tijd van recessie toch ook ruimte voor cultuur, ontspanning en ontplooiing. We willen verder gaan met onze burgers te betrekken bij wat er leeft in de gemeente, we willen in het centrum een tweede Stedeborgh realiseren en ons mooie winkelcentrum levendig houden. We hebben de afgelopen jaren de financiën op orde gehouden en de OZB, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, nauwelijks verhoogd. In de gemeentelijke organisatie is flink bezuinigd en dat is nu wel genoeg geweest omdat ook onze dienstverlening daar niet onder mag lijden. De gemeente is er immers voor u!

Wij gaan enthousiast, betrokken en bevlogen door. Open en duidelijk!

Copyright © 2021 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media