Open & Duidelijk Stede Broec:
Veel beloofd, veel gedaan, veel van plan.

Over ODS

Geschiedenis

In september 2005 was de strijd om het behoud van het postkantoor in volle gang nadat het toenmalige gemeentebestuur de sloopvergunning had afgegeven.

De onduidelijke manier waarop besluitvorming plaatsvond en de manier waarop omgegaan werd met wat onder de burgers leeft, was voor een aantal mensen onder aanvoering van onder meer Jan Ettes en Lydia Groot de aanleiding om gevoed vanuit de ervaringen rond het postkantoor, een nieuwe politieke beweging op te richten.

De raads-en commissieleden van D66 besloten mee te gaan in deze beweging.

Wij wilden met zijn allen politiek weer toegankelijk te maken voor de burgers en vooral open te zijn in de besluitvorming en plannenmakerij in Stede Broec. We wilden dat de mensen in een vroeg stadium betrokken zouden worden bij nieuwe initiatieven van de gemeente.

Belangrijk was en is in ieder geval dat de mensen weer de baas worden van hun eigen omgeving. Dat er inspraak zou zijn in procedures en planning en ook dat ideeën van inwoners serieus beoordeeld en genomen zouden worden.

We zijn inmiddels zestien jaar verder!

In 2006 haalden we vier zetels, we waren in één klap de tweede partij van Stede Broec en kregen een belangrijke plek in het college. Onze wethouder Lydia Groot had de portefeuille Welzijn en Sociale Zaken. Belangrijkste dossiers waren de invoering van de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de realisatie van dorpshuis De Stek, nieuwe huisvesting voor de tafeltennisverenigingen, de handboogschutters, IVN en Orion  en de invulling van het Postkantoor. En, zeer belangrijk, de Stichting Welzijn werd opgericht. Een organisatie die heel veel hulp en zorg snel en sociaal regelt, met de hulp van heel veel vrijwilligers. We zijn er enorm trots op dat wij in Stede Broec deze stichting hebben!

Met de verkiezingen in 2010 kregen we er als dank voor ons vele werk een zetel bij: vijf zetels!

Lydia Groot werd opnieuw onze wethouder en nu ook loco-burgemeester en de raadsleden Jan Ettes, Dirk Visser, Janneke Visser en Harry van der Raad zetten, samen met onze commissieleden,  opnieuw hun schouders onder het politieke handwerk. Tussentijds kwam Jan Groot voor Harry van der Raad in de gemeenteraad: Harry ging maar liefst vier maanden fietsen in Zuid-Amerika.

Onze wethouder zette vaart achter de voortgang van de realisatie van het multifunctionele centrum Het Postkantoor. Het centrum is op 1 september 2012 geopend en biedt huisvesting aan ’t Stadsplein (voorheen Princensluis), de gemeentelijke trouwzaal en een klein en intiem theater. In Het Postkantoor vinden talloze verschillende sociale en culturele activiteiten plaats: van biljarten en knutselen, tot koken, cursussen, symposia en theater- en filmvoorstellingen voor jong en oud. Ook hier zijn we natuurlijk erg trots op!

Bij de verkiezingen van 2014 haalde ODS weer vijf zetels.
ODS wilde op de ingezette weg verder gaan. De burgers blijkbaar ook, want ODS werd de grootste partij. Maar ondanks het enthousiasme in de verkiezingsstrijd en de winst, werd ODS buiten de coalitie gehouden.
Dat betekende vier jaar lang oppositie voeren. En dat hebben de raadsleden Janneke Visser, Jan Ettes, Dirk Visser, Evert Smit en Thijs Visser met verve gedaan. Lydia Groot wilde niet afhankelijk zijn van gemeentelijk wachtgeld en werd wethouder in Oldebroek op de Veluwe. Hoewel ze het naar haar zin had, bleef haar hart in Stede Broec.

In 2018 werd ze bij de verkiezingen weer lijstaanvoerder van ODS.

We hadden blijkbaar goed oppositie gevoerd en werden daar geholpen door een paar  zwakke wethouders. De kiezers smachtten naar gedegen bestuurders met visie en ervaring en een partij met een goed programma.
Het resultaat bij de verkiezingen was fantastisch: ODS kreeg 7 van de 19 zetels in de raad!

ODS kon het voortouw nemen en we hebben een brede coalitie gevormd met CDA en PvdA/GL waarbij we met elkaar afspraken dat er ook ruimte moet zijn voor de andere partijen. We willen het immers samen doen en geen dictaten opleggen.
Er  was veel werk aan de winkel. Door de vele taken die de gemeente erbij had gekregen op het gebied van Jeugdzorg en WMO  én ook de problemen binnen de SED-organisatie, moest er flink bijgestuurd worden.  Onze wethouder heeft hier veel energie in gestoken. Ze moest grip krijgen op de financiën van de jeugdzorg en wmo en een goede toegang organiseren bij Ons Stede Broec,  de welzijnsorganisatie van Stede Broec,  zodat onze inwoners sneller en beter geholpen kunnen worden en regionaal invloed uitoefenen op betere zorg. Daarnaast is het subsidiebeleid herzien, zijn er projecten gestart om eenzaamheid te bestrijden. Bovendien is er nieuw minimabeleid ontwikkeld om maar iets te noemen en er wordt gewerkt aan nieuw onderwijsbeleid. En heel belangrijk: we hebben een geweldige Muziekunie kunnen realiseren na het faillissement van de muziekschool. Helaas kregen we te maken met Corona en alle gevolgen van dien.
Nog afgezien van persoonlijk leed, heeft corona een grote invloed gehad op al het werk dat gedaan moest worden.
Toch kunnen we zeggen dat er veel is bereikt en dat is een compliment waard aan alle medewerkers, vrijwilligers, professionals en iedereen die hoe dan ook bijgedragen heeft.

Er is nog steeds veel te doen. ODS staat te popelen om verder aan de slag te gaan!
Wij gaan enthousiast, betrokken en bevlogen door. Open en duidelijk! Ook na de verkiezingen van 2022!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights