Open & Duidelijk Stede Broec:
Veel beloofd, veel gedaan, veel van plan.

Resultaten

Veel beloofd en in de voorbije jaren veel gedaan! En nu samen verder met de hele raad!

Resultaten Open en Duidelijk Stede Broec 2014-2018

Een open en duidelijke bestuurscultuur, dat was vanaf het begin het doel van ODS. Acht jaar lang hebben we daar in twee colleges hard aan gewerkt. Tot de verkiezingen van 2014, toen we in de oppositie belandden. In plaats van te werken aan transparantie door zelf deel te nemen aan het bestuur, moesten we dat nu doen door een nieuw college kritisch te volgen.

Die kritische blik bleek ook hard nodig. Er waren problemen rond de sanering van grond aan de Broekerhavenweg, waardoor een gezin bijna failliet ging. Door een gebrek aan doortastendheid binnen het college is de broodnodige herziening van het subsidiebeleid er ook nog steeds niet. De bestuurs-perikelen rond de muziekschool hadden veel minder hevig kunnen zijn als het college haar verantwoordelijkheid had genomen. En alles wat fout kon gaan ging verkeerd en niet alleen in de informatievoorziening naar de gebruikers van de camping in Broekerhaven.

Toch zijn we ook vanuit deze nieuwe rol van oppositepartij in staat geweest om de bestuurscultuur in onze gemeente nog verder te verbeteren. Het opstappen van wethouders Munnik en Flierman heeft laten zien dat falende bestuurders niet langer de hand boven het hoofd wordt gehouden. Er is geen ruimte meer te voor wethouders die hun baan alleen te danken hebben aan politieke overwegingen. En met Lydia Groot heeft ODS ook voor de komende periode weer een hele goede wethouder klaar staan.

Maar oppositievoeren bestaat niet alleen uit het kritisch controleren van het college. ODS heeft vanaf het begin ook duidelijk uitgedragen dat het een constructieve oppositiepartij wilde zijn. En deze constructieve houding heeft er voor gezorgd dat we ondanks onze rol als oppositiepartij het gros van ons verkiezingsprogramma waar hebben kunnen maken. We hebben het muziekonderwijs van noodlottige bezuinigingen gered, Hét Postkantoor nog verder verbeterd met een prachtig nieuw theatercafé, er is geld voor de verbouwing van het Nassaupark, de regelgeving voor kangoeroewoningen is versoepeld en nog veel meer. Ook hebben we onze stem laten horen via een motie om de Westfriese raden aan te zetten tot een kritische houding naar de landelijke en provinciale overheden om vliegveld Lelystad niet zomaar uit te laten breiden voor vakantievluchten.

Zelfs wanneer we er niet in zijn geslaagd om besluiten door de raad te krijgen, is het ons wel gelukt om de agenda te bepalen. ODS heeft bijvoorbeeld vergeefs moties ingediend om meer geld beschikbaar te krijgen voor duurzaamheid. We kwamen helaas steeds een zetel tekort. Toch heeft onze aandacht voor dit onderwerp de Stede Broecse politiek wel wakker geschud. Duurzaamheid staat nu bij alle partijen prominent op de agenda.

Al met al was oppositievoeren in eerste instantie even wennen voor ODS. Maar uiteindelijk hebben we toch veel kunnen bereiken voor de burgers van Stede Broec. In een volgende raadsperiode willen we meer kunnen doen, dat kan met uw stem.

Die heeft u gegeven in maart 2018.
Intussen zijn we alweer hard bezig in het nieuwe college; de verhoudingen zijn goed en de neuzen staan allemaal dezelfde kant op. We hopen dat u over vier jaar kunt en zult zeggen, ODS is mijn partij.

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights