ODS op het bordes en voor u op de bres

ODS gaat op bezoek. Kijk mee.

Thijs en Jan op bezoek bij Pampus

Op een regenachtige 24 februari zijn Jan en Thijs langs geweest bij Pampus aan de Broekerhaven. Buiten was het koud en nat, maar binnen werden we warm onthaald door Ton Leijen, Ton Ootes en Luud Dekker. Pampus is het thuishonk voor tal van verenigingen. Er zijn clubs voor vissen, kaarten, muziek maken, biljart, er worden bingo-avonden georganiseerd en het is er natuurlijk ook gewoon gezellig.

Helaas is ook voor Pampus de Coronatijd zwaar gevallen. Ze zijn veel inkomsten misgelopen, omdat ze lange tijd dicht moesten. Maar met het einde van de pandemie pakken ze het weer vol energie op. In het weekend van de 27e was alweer de eerste viswedstrijd.

Voor ODS zijn dorpshuizen als Pampus heel belangrijk. Voor omwonenden is het een mooie plek om elkaar te ontmoeten en voor verenigingen een prachtige locatie om dingen te organiseren. Desalniettemin begint het gebouw ook al wel wat gebreken te vertonen. Als gemeente moeten we korte lijnen houden met onze dorpshuizen, zodat zij weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en de gemeente kan helpen als er iets aan het gebouw moet worden gedaan.

Juist nu de pandemie voorbij is, hebben we onze dorpshuizen namelijk des te harder nodig.

Dirk ging langs bij onze BOA’s

Het is vrijdag 19.00 uur. Kelly, coördinator toezicht en handhaving SED en handhaver Selina zitten al op me te wachten in het gemeentehuis.  Als raadslid heb ik een afspraak met ze gemaakt om meer over hun werk te horen. Hoe houden ze toezicht op de lokale orde en veiligheid?
Al snel komen we over de jeugd te spreken en de meldingen die binnenkomen. Deze gaan vaak over overlast op straat en in de buurt. Dat kan per wijk verschillen. Het gaat dan om zwerfvuil, geluidsoverlast of vandalisme. Verveling en gebrek aan vertier ligt daar nogal eens aan ten grondslag. Wat Kelly opviel was dat in het begin van de coronatijd de meldingen zeer beperkt waren.

Het was de tijd van het applaus voor zorgpersoneel. Dit veranderde al snel in een explosie van grote monden en ergernissen. Hoe ze daar dan mee omgaan? Rustig blijven, luisteren, uitleggen dat anderen last van hen hebben. Het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Veelal is een waarschuwing voldoende. Bij herhaling en hardnekkige problemen in de wijk vindt overleg plaats met het jongerenwerk of andere instanties.
Fout parkeren en overlast van hondenpoep komen ze ook tegen. Ook dan is eerst waarschuwen de aangewezen weg. Alle meldingen worden in een systeem opgenomen. Een herhaalde overtreding kan leiden tot een boete.

Wat maakt het werken als handhaver leuk, vraag ik. Het ene moment is het luisteren, het andere moment optreden Elke dag is anders.  Het werk doet een beroep op je kwaliteiten. Het beperkt aantal uren, 2 x 16 uur,  maakt het lastig om doorlopend in de wijk aanwezig te zijn en snel en adequaat te reageren op meldingen. Een deel van de tijd moet besteed worden aan administratie. En in de toekomst zal nog meer vanuit de politie op het bordje van handhaving komen. Na een klein uur ga ik met Kelly en Selina met de auto de wijk in. Het is donker en de vrieskou hangt in de lucht. We gaan een aantal meldingen af over droppen van huisvuil en fout parkeren. Enkele hotspots waar jeugd bijeenkomt, rijden we langs. Het is opvallend rustig. Een waarschuwingsbon wordt onder de ruitenwisser van een foutparkeerder gestopt. Een losse vuilniszak naast een container wordt meegenomen naar de Gemeentewerf, waar uit de zak een adres tevoorschijn komt. De bewoner zal een waarschuwingsbrief ontvangen. Terugrijdend naar het gemeentehuis vertel ik Kelly en Selina dat ik een nuttig en goed beeld heb gekregen van hun werk. Het is een belangrijke aanvulling op de statistieken en cijfers over orde en veiligheid waar we het als raadsleden veelal mee moeten doen. En terwijl ik naar mijn fiets loop, stappen zij af op een stel jongeren, die rond een auto staan te kletsen.

Jeroen en Jan spraken met Kees van Bergeijk, directeur van het Martinuscollege

Een ruime keuze aan opleidingen in het voortgezet onderwijs. Welke gemeente heeft het? Met de aanwezigheid van het Martinuscollege, het Clusius College en de Praktijkschool heeft Stede Broec drie geweldige onderwijsvoorzieningen voor onze jeugd. Dat het goed gaat met de jeugd en hun ontwikkeling, dát vindt ODS van het grootste belang voor onze en hun toekomst. En scholen zijn daarin ontzettend belangrijk. Dit belang, de gevolgen van de coronacrisis en teruglopende leerlingenaantallen waren reden genoeg voor ODS om het gesprek aan te gaan met Kees van Bergeijk, algemeen directeur van het Martinuscollege.
Kees was blij verrast met het bezoek van Jan en Jeroen woensdag 8 februari. Met een politieke partij was nog nooit gesproken, terwijl een goede onderwijsvoorziening in de gemeente toch zo belangrijk is. Het huidige aantal leerlingen (1650) zal tot 2030 nog met 10 procent krimpen. Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, wordt naar samenwerkingsmogelijkheden gezocht met de RSG Enkhuizen. Daarbij wordt gedacht aan besparingen in de overhead (directie en ondersteuning) waarbij en waardoor het gevarieerde onderwijsaanbod juist niet in gevaar komt. Met vier opleidingen onder één dak heeft het Martinuscollege dat gevarieerde aanbod. De zorg van Kees betreft vooral de VMBO-opleiding. Daar komt een van de belangrijkste drijfveren voor Kees als onderwijsman naar voren, want hij wil een inclusieve maatschappij, waarin er geen onderscheid gemaakt wordt naar beroep, intelligentie, arm, rijk of handigheid of welk onderscheidend element ook gemaakt wordt. En daarin vindt hij ODS aan zijn zijde: overal toegang voor iedereen!
Er zijn veel vooroordelen over het VMBO en dat leidt er toe dat groepen zich van elkaar afscheiden. Met het oog op het tekort aan ambachtskrachten hebben scholen, bedrijven en gemeenten zich verenigd in TechniekPact Westfriesland. Zo moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs worden vergroot. Onlangs is het nieuwste Techlab geopend waarbij leerlingen kennis kunnen maken met de technieken uit het bedrijfsleven.

De coronacrisis heeft met de sluiting van school veel invloed gehad op de mentale gesteldheid van de scholieren. School en gemeente zullen gezamenlijk de gevolgen moeten monitoren en preventief actie ondernemen. Daarbij is het van groot belang dat er weer volop gesport en gerecreëerd kan worden.
Een belangrijk thema voor de komende gemeenteperiode zal ook onderwijshuisvesting zijn. Het Martinuscollege staat ruim 40 jaar. De tijd voor groot onderhoud inclusief vervanging van installaties is aangebroken. De coronacrisis heeft de noodzaak versterkt voor een goed binnenklimaat en toereikende ventilatie. Met de duurzaamheidsdoelstellingen valt er wellicht een en ander te combineren om landelijke subsidies binnen te halen.
Een eyeopener: scholen zijn geen gebouwen met anderhalf duizend gebruikers, maar de broedplaats voor onze toekomst en daar gaat de politiek ook over. Daar moet de politiek ook over gaan.

Het was een waardevol bezoek!

In gesprek met de bedrijvengroep

Met elkaar en voor elkaar! Dit is zeker van toepassing voor een bloeiend verenigingsleven en de ondersteuning van verschillende activiteiten in Stede Broec. Hierbij zijn onze MKB-bedrijven van groot belang. Beseffend dat Covid-19 aanzienlijke sporen achterlaat bij ons lokale bedrijfsleven, zijn we in gesprek gegaan met de Bedrijvengroep Stede Broec. De Bedrijvengroep heeft maar liefst 100 leden.
Woensdag 2 februari zijn Lydia Groot en Jeroen Essen gastvrij ontvangen bij Judith Besseling (voorzitter) en Marit Visser (bestuurslid) van de Bedrijvengroep.

De afgelopen twee  jaar is het voor veel leden niet gemakkelijk geweest. Lockdowns en andere beperkingen hebben er echt ingehakt bij veel bedrijven. Een enkele ondernemer heeft zelfs omscholing overwogen.
Uiteraard is ook de dienstverlening van de gemeente ter sprake gekomen. Dat er vaste aanspreekpunten zijn bij de gemeente voor ondernemers, is een positieve ontwikkeling en dat wordt zeker gewaardeerd. Hoewel vaak die indruk wordt gewekt, zijn er geen signalen binnen de Bedrijvengroep dat ondernemers vastlopen op lokale regelgeving. Desondanks zou de inwerkingtreding van de Omgevingswet de afhandeling van vergunningen moeten vereenvoudigen. Het herhaaldelijke uitstel van de regeling (landelijk) voorspelt niet veel goeds, maar laten we van het positieve uitgaan!
In 2022 krijgen we weer de resltaten van de ondernemerspeiling van de gemeente. Wij zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten.
Een belangrijke conclusie uit ons gesprek is dat er veel meer verbinding tussen MKB, de gemeente en politiek wenselijk en ook zeker mogelijk is. ODS ziet hiertoe kansen door als gemeente in samenwerking met de bedrijvengroep thema-avonden met ondernemers, college- en raadsleden te organiseren. Gedacht wordt aan een informatieavond over WerkSaam, de presentatie van de ondernemerspeiling en in SED-verband een avond over duurzaamheid. Zomaar een paar ideeën. Er zijn er vast wel meer te bedenken. Al met al een voor beide partijen een heel inspirerende bijeenkomst!
Wij danken Judith en Marit voor hun gastvrijheid en openheid en wensen hun en de bedrijvengroep een goed jaar.
De slogan “Koop lokaal, steun je lokale ondernemer” kunnen wij helemaal onderschrijven!

 

ODS bezoekt ’t Keetje

Vrijdag 21 januari zijn Anne, Numi, Caroline en Jeroen op bezoek geweest bij ‘t Keetje voor een kijkje achter de schermen. Sinds 2016 is ’t Keetje gevestigd aan de Kadijkweg in Lutjebroek. Na een noodgedwongen vertrek vanwege ‘de doorsteek’ in Binnenwijzend werden Jan en Tineke met open armen ontvangen in Stede Broec.
En terecht, want het is werkelijk een pareltje in onze gemeente. Tineke heeft ons uitgebreid verteld over hun mooie bedrijf. Dagelijks zijn ongeveer 15 cliënten, ondersteund door 10 betaalde medewerkers, aanwezig voor een zinvolle dagbesteding. Er is bewust gekozen voor een ‘mix’ van doelgroepen. Jongeren helpen de ouderen, en er wordt veel van elkaar geleerd. Er is een fruitkwekerij, boerderijwinkel en lunchroom met beleeftuin. Van het eigen fruit worden de lekkerste dingen gemaakt. De appeltaart is zelfs bekend in de hele omgeving. Jan en Tineke en hun kinderen  altijd beschikbaar en aanspreekbaar voor de cliënten. ODS staat voor een sociaal Stede Broec. Iedereen moet kunnen meedoen en inwoners die het niet makkelijk hebben laten we niet in de steek. We beseffen daarentegen ook dat de kosten in het Sociaal Domein hoog zijn. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de uitgaven in de zorg op de verkeerde plek terecht komt. ODS zal hier de komende periode veel aandacht aan geven. Het bezoek aan ’t Keetje heeft ons  laten zien dat hier een mooie en zinvolle vorm van dagbesteding wordt geboden.

De EHBO Stede Broec in het nieuwe onderkomen

Thijs en Anne hebben een inspirerend gesprek gehad met Nora en Mark Waterman van  EHBO Stede Broec.

ODS wil dat onze voorzieningen en verenigingen toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking. Het was daarom fantastisch om te horen hoe de EHBO vereniging zich inzet om zoveel mogelijk mensen een EHBO- of reanimatietraining te laten volgen. Met de mooie nieuwe locatie aan de Dracht kunnen ze zich hier hopelijk nog jaren voor inzetten. Vanuit deze plek zullen ze weer vaak verenigingen ondersteunen bij hun grote evenementen, zoals het Westfries Atletiekgala, de Streker Oerbos Survival en toernooien.
Vanwege Covid konden helaas alleen Thijs en Anne langs gaan. We willen Mark en Nora er juist daarom hartelijk voor danken dat ze met zoveel passie over hun vereniging hebben willen vertellen!

Langs bij de Open kunst studio

Vrijdag 14 januari zijn Jeroen en Thijs langs geweest bij de #OpenKunstStudio van creatieve duizendpoot Tineke Beckers-Groen.
Het was fantastisch om verscholen achter een transformatorhuisje aan de industrieweg zo’n mooie plek te vinden. Normaal gesproken doet ze hier kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes en heeft ze hier alle ruimte om mensen te helpen met kunstprojecten. Sinds de afgelopen lockdown heeft ze helaas alleen plek voor individuele lessen.

Tineke had ons benaderd omdat ze met ons wilde praten over cultureel ondernemersschap in Stede Broec en de impact van de pandemie. De lockdown heeft juist laten zien hoe onmisbaar sociale en culturele verenigingen en ondernemers zijn voor onze inwoners. Voor ODS zal cultuur altijd een speerpunt blijven. Cultuur inspireert en stimuleert de creativiteit van inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid en welzijn in onze gemeente

ODS bezoekt Gourmet, een groot en circulair werkend bedrijf in onze gemeente

De uiengeur komt ons tegemoet als we met een vertegenwoordiging van ODS in de hal ontvangen worden door Jan Broersen, telg uit drie generaties tuinders. Hij heet ons hartelijk welkom bij Gourmet. Boven in de bestuurskamer, waar zijn zoon Niels, de volgende generatie, aansluit, start een boeiend gesprek over uien en ondernemerschap. Zijn dochter Wendy is verhinderd. Zoals wel vaker in zo’n gesprek komen eerst wat feiten aan de orde.
De hoofdspecialiteiten zijn sjalotten, uien en knoflook, eigenlijk alles wat in de uienfamilie groeit. Die groenten teelt het bedrijf jaarrond. Dat betekent in de zomer in de Wieringermeer en de IJsselmeerpolders ruim 50% en in de winter op contractteelt in landen als Argentinië, Peru, Australië en Nieuw Zeeland. Voor Stede Broec is Gourmet een grote werkgever met ruim 200 deels parttime medewerkers. Selectie, verpakking en distributie vinden onder één dak plaats. Boeiend is een korte uitleg over het experiment om uit uienpulp papier te maken en smaakmakers. Het onderstreept het circulaire denken, waar Niels enthousiast over vertelt, maar ook de aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Contact en initiatieven m.b.t. duurzame voedselproductie, zoals de Herenboeren, moderne coöperaties op allerlei plekken in het land.
Lokaal en globaal komen bij Gourmet samen. Jan Broersen is een nuchtere Westfries en gemeenschapsmens zoals hij zelf zegt, die met een knipoog naar zijn zoon graag terug- en vooruitblikt. In zijn woorden heeft hij met de gemeente niet heel veel te maken, maar als er iets is, zijn de verhoudingen goed en is begrip voor elkaars belangen. En uitbreiding? Tja, met een zoon en dochter aan het stuur wordt er globaal en ook lokaal gedacht.
Wij, Jan, Janneke en Dirk van ODS, bedanken Jan Broersen en zijn zoon voor het boeiende gesprek. Uien is niet alleen om te huilen. Er wordt ook mee verdiend. Wie weet volgt er nog te zijner tijd een rondleiding door het bedrijf.

Jeroen Essen en Jan Ettes spraken met Maartje Kraaij in Hét Postkantoor

In de aanloop naar de verkiezingen op 16 maart a.s. mag een bezoek aan Hét Postkantoor natuurlijk niet ontbreken. ODS is tenslotte dé partij die cultuur hoog in het vaandel heeft.

Maandag 17 januari hebben Jan en Jeroen gesproken met Maartje Kraaij, de manager.
De teleurstelling is nog altijd voelbaar dat de cultuursector niet betrokken is bij de versoepelingen van afgelopen vrijdag. Wellicht dat op dinsdag 25 januari het sein ook op groen gaat voor ons mooie Postkantoor. De afgelopen twee jaar zijn voor de staf en de 65 vrijwilligers niet eenvoudig geweest. Sluiting als gevolg van corona, beperkte zaalcapaciteit, verschillende toegangsprotocollen; het heeft veel flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Gelukkig heeft de gemeente zich coulant opgesteld ten aanzien van de prestatie-afspraken en subsidievoorwaarden. Door heel actief subsidies te werven is het jaar financieel nog goed afgesloten.
Wensen voor de toekomst zijn er natuurlijk altijd. Zo is het jammer dat deze mooie locatie een groot deel van de week ongebruikt wordt. Nieuwe initiatieven zijn er genoeg om ook de komende seizoenen weer tot een succes te maken. Het tienjarig bestaan zou mooi gevierd kunnen worden als de rest van het seizoen weer normaal kan verlopen met een gevarieerd aanbod voor iedereen.  Verruiming van verhuur- en  horecamogelijkheden zou de exploitatie van het Postkantoor aanzienlijk verbeteren. Het gebouw leent zich uitstekend voor duurzaamheidsmaatregelen en wil graag met de gemeente in overleg om daar een slag in te slaan. ODS zal zich als initiatiefnemer van deze mooie voorziening sterk blijven maken om de positie van Hét Postkantoor te garanderen.

Op bezoek bij de gastheren voor het station.

Ze zitten aan een koppie als we ons melden bij de keet, die voor het station staat. Rob en Murat zijn de mannen van Werksaam. Sinds begin december houden ze als gastheer toezicht op de fietsenstalling bij het station Bovenkarspel-Grootebroek en het onderhoud van het groen in de directe omgeving. Door de weeks zijn ze er van 10.00 tot 16.00 uur.
Het initiatief is tot stand gekomen vanuit een overleg tussen de gemeente, NS en Werksaam. Doel is vandalisme en fietsendiefstal te voorkomen. Rob zit lekker op zijn praatstoel en vertelt enthousiast over zijn werk. Hoe Primera ze complimenteert. Hoe de sleutel uit een fiets wordt gehaald, die in de haast om de trein te halen, was blijven zitten. Over de telefoon, die ze vonden en enkele uren later met dank bij de eigenaar terug kwam. Een studentenpas, die op straat lag en die ze in bewaring gaven bij Primera.
Als gastheren in hun opvallende gele hesje hebben ze ook een opvoedende taak. Of het nu gaat om verkeerd parkeren of jongelui, die troep op straat gooien, ze stappen er op af en spreken de mensen vriendelijk aan op hun verantwoordelijkheid. Rob en Murat zijn zichtbaar tevreden met wat ze doen. Er worden sinds ze toezicht houden al duidelijk minder fietsen gestolen en mensen die ze terloops spreken zijn blij met hun aanwezigheid.  Mocht het een keer spannend worden, zegt Rob, dan mogen ze de politie bellen. “Maar ach, ik ben niet bang aangelegd” vervolgt hij. Al met al lijkt het initiatief te slagen. Wat de gastheren betreft mag het na 1 maart a.s. verlengd worden. Wij, Jeroen en Dirk, van ODS, spraken deze vrijdagmiddag in ieder geval twee mannen, die als gastheer rond het NS station in hun element zijn.

ODS koestert het culturele erfgoed.

Dus een goede reden in de aanloop naar de verkiezingen een bezoek te brengen aan molen Ceres. De koffie was amper in geschonken of we werden meegenomen in een fascinerend verhaal.  Het begon met oudjaar 2019 om 21.50 uur dat de molenaar zijn levenswerk in vlammen zag opgaan. Een touw erom en omtrekken vanwege de onveiligheid? De vraag speelde in de eerste dagen, maar na inspectie van de puinhoop en zwarte bagger en wat er nog van het staketsel over was, werden er door direct betrokkenen toch kansen gezien voor een wederopbouw.
WHet omslagpunt kwam na 4 tot 6 weken. De schouders werden eronder gezet. Deskundigen werden geraadpleegd.  Met verve en deskundigheid vertelt Johan Ooijevaar, een van de molenaars zijn verhaal, terwijl de vrijwilligers om tafel bijvallen. Twee jaar lang drie dagen in de week waren ze met z’n negenen bezig met slopen, krabben, sjouwen, schaven, meten, timmeren, verven en nog veel meer. Geld was de grote moeilijkheid.  Het is dan ook schitterend om te horen hoe van meet af aan van alle kanten medewerking werd verleend, plaatselijke bedrijven gratis hun diensten en materialen aanboden. Sponsoracties werden opgezet. Bijdragen uit het dorp kwamen binnen. Dat was boven verwachting en heeft er toe geleid dat het herstel sneller is gegaan. Waarin een klein dorp groots kan zijn.

Wij, Wisse en Dirk, van ODS willen Johan en zijn vrijwilligers hartelijk danken voor het bezoek en het bezielde verhaal van de trotse vrijwilligers van molen Ceres. De heropening in het voorjaar zal zeker heel feestelijk zijn.

Op bezoek bij GTS, de gym- en turnvereniging

Laura Schooneman, de nieuwe voorzitter van GTS (Gymnastiek en Turnvereniging Stede Broec) staat ons op te wachten. Als vertegenwoordigers van ODS hebben we een afspraak met haar. Vanaf medio 2019 toen de gemeente het hele complex voor de vereniging aankocht is er veel gebeurd. Sinds november j.l. is ze voorzitter, maar ze loopt al anderhalf jaar mee in het bestuur, dat bestaat uit veel nieuwe leden. Energiek steekt ze van wal. GTS heeft ruim 300 leden. Populair is de free run, free jump, trampoline en de ouder-kindgym. Verder zijn er drie seniorengroepen, een selectie meisjesturnen. De selectie jongens turnen is te klein om in stand te houden. Naast de eigen accommodatie wordt De Held en De Woud voor enkele uren gehuurd van de gemeente. De vereniging kent weinig verloop. In coronatijd was er zelfs een lichte toename van leden. Ook wel begrijpelijk.
Wat ons opvalt is het enthousiasme en de kracht waarmee ze over de toekomst praat. Er zijn nieuwe contacten aangeboord met Sportcentrum Stede Broec. Er is aansluiting op het regionaal Sportakkoord. Er wordt geïnvesteerd in jongeren als trainers. Studenten van het CIOS lopen stage. Een grote wens is nog te starten met een 18+ groep en werkende ouders. Gym voor visueel beperkten is in goed overleg gestart in Enkhuizen. Twee kleine groepen is niet rendabel. Dat brengt het gesprek op de gezonde financiële situatie, die een aantal jaren geleden wel anders was. Voor het dak van het gebouw ziet het bestuur mogelijkheden voor zonnepanelen. Uit alles spreekt een gezonde dynamiek en duidelijke ambities. De vereniging is letterlijke figuurlijk in beweging.
Wij, Anne en Dirk van ODS, willen het bestuur graag complimenten en Laura, de bevlogen voorzitter bedanken voor het gesprek.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights