Onze wethouder bij de actiegroep Overstort

Geplaatst op 23 juni 2022

Wethouder Thijs Visser kwam langs bij de bewoners van de Overstort om over de verkeersoverlast die zij hebben te spreken.
Politiek dichter bij de mensen brengen, weten wat er leeft in de gemeente. Dat is waar ODS voor staat!
Op uitnodiging van comité ’30 is zat’ is onze wethouder Thijs door de buurtbewoners ondervraagd naar de onveilige situatie op de Overstort. Namens ODS waren onze raadsleden Jan en Jeroen  tijdens deze bijeenkomst eveneens aanwezig.
Ingrid Peerdeman kijkt als initiatiefneemster terug op een goede bijeenkomst. Er is begrip voor de financiële situatie van de gemeente. In de komende jaren komt de Overstort echt aan bod. Indien mogelijk wordt de Overstort in zijn geheel aangepast conform de uitgangspunten van het verkeersplan. Dit wordt dan gecombineerd met het groot onderhoud wat de komende jaren in de planning staat. Indien dit te lang op zich laat wachten worden incidentele verkeersremmende maatregelen genomen.
Ook Thijs kijkt met een positief gevoel terug op deze avond. ‘Het is altijd jammer dat je geen concrete toezegging kunt doen. Maar het is goed te horen wat er leeft en dat er goede ideeën onder de inwoners zijn over de inrichting van de Overstort.We gaan er mee aan de slag! ” aldus Thijs

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights