CDA,VVD,GBS en PvdA tegen voorstel ODS voor Nassaupark

Geplaatst op 25 december 2014

In de laatste raadsvergadering van 2014 stond de Focusnota op de agenda. In de focusnota worden de prioriteiten voor het volgende jaar vastgesteld. Dus eigenlijk: waar gaan we volgend jaar ons geld aan besteden, naast alle standaardverplichtingen.
ODS had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat het clubgebouw in het Nassaupark aangepakt moest worden.
Het college samen met de coalitiepartijen weigerde geld uit te trekken voor de broodnodige aanpak van het gebouw dat door vijf verenigingen gebruikt wordt en dat ook incidenteel ingezet wordt voor andere activiteiten zoals o.a. huttendorp. ODS wilde de renovatie en uitbreiding financieren door minder geld uit te geven aan de verbouwing van de raadszaal die voor maar liefst €150.000,- op de begroting staat. ODS vindt €60.000,- genoeg.
Volgens ODS kun je door de markt op te gaan, meubilair kopen voor veel lagere prijzen. Er zijn zo veel fusies in de verzekerings- en bankenwereld dat er heel wat kantoren leegkomen. Alleen al daar het meubilair aanschaffen levert een flinke kostenbesparing. Want dat het meubilair aan vervanging toe is, staat ook voor ODS vast, maar de prijs waar een ander een heel nieuw huis voor bouwt, vindt ODS buitenproportioneel.
Ook het bedrag voor de verbouwing van het gemeentehuis zelf is ODS te hoog. Er wordt een bedrag van maar liefst €565.000,- voor uitgetrokken. Dan blijft er natuurlijk wel heel weinig geld over voor de eigen burgers en verenigingen.
Naast de €90.000 die ODS wil besparen op de verbouwing van de raadszaal, hoeft naar ons idee het opknappen van de parkeerplaats/inrit van de tennisbanen en de handbal aan de Raadhuislaan niet voor €100.000,- uitgevoerd te worden. De noodzaak om dat nu op stel en sprong te doen ziet ODS niet. Ook dat geld kan gebruikt worden voor het aanpassen van het Nassauparkgebouw.
Uiteraard gaat ODS er wel van uit dat de verenigingen zelf ook een fikse bijdrage leveren. Dat hebben ze al toegezegd. Dus wat let een college dat oog heeft voor dat wat nodig is en in no time twee kunstgrasvelden aanschafte, om ook hier mee te denken? Volgens ODS is dit plan heel goed uit te voeren. Maar het vraagt wel politieke wil.
Jammer dat het amendement dat ODS gesteund door de OP niet inhoudelijk opgepakt is door de coalitiepartijen en geen kans gekregen heeft.
Als we de politieke situatie in de Stede Broecse raad bekijken dan valt ons wel iets op. Het is de PvdA/GL blijkbaar onverschillig met wie ze de coalitie vormen. Het gaat ze klaarblijkelijk meer om macht dan om visie. Amper een jaar geleden nog uiterst kritisch naar de toenmalige oppositie van GB, CDA en VVD en nu “dikke vriendjes”. De botte en vaak onsociale, bijna asociale opmerkingen van de VVD-voorman worden nu als humor gezien. Elke opmerking die vanuit de oppositie (ODS en OP) gemaakt wordt, wordt daarentegen uiterst kritisch ontvangen en voorzien van zuur commentaar.
Dus stemde de PvdA/GL tegen.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights