Coalitie besprekingen

Geplaatst op 2 april 2010 door Lydia Groot

Het verloop van de onderhandelingen:

Vrijdag 5 maart

Vrijdagmiddag 5 maart hadden wij de eerste bespreking met het CDA. Het was een lang en prettig gesprek waarin het CDA aangaf graag met ODS verder te willen, gezien de afgelopen vier jaar en de verkiezingsuitslag. ODS was het daar mee eens, zij het dat wij wel aangaven het zwaar gevonden te hebben met twee CDA wethouders in het college. Dit was niet een juiste afspiegeling omdat ODS net zo groot was als het CDA (beiden 4 zetels).

Dit werd wel begrepen door het CDA.

Vervolgens hebben wij gezegd graag een zo breed mogelijk coalitie te willen waarbij we geen enkele partij wilden uitsluiten. Onze voorkeur ging wel uit naar de PvdA of de OP. Dit was ook vier jaar geleden onze voorkeur.

We gingen uit elkaar met de afspraak dat het CDA eerst met de andere partijen gingen praten, zoals ook gebruikelijk is.

Dinsdag 9 maart

hadden we ons tweede gesprek. Het CDA meldde goede gesprekken te hebben gevoerd met alle partijen en zeiden wel een derde partij te zullen kunnen vinden. Maar, – en toen kwam de aap uit de mouw- zij wilden hoe dan ook met twee CDA wethouders in het college blijven zitten. Het zou gezichtsverlies voor het CDA zijn als zij een wethouder moesten inleveren.

Dat vonden wij onbegrijpelijk. Met drie partijen en dan met vier wethouders, waarvan ook nog 2 CDA wethouders! Over bezuinigingen gesproken!

Wij hebben gezegd dit absoluut niet te willen en vast te willen houden aan drie partijen met drie wethouders.

Zaterdag 14 maart het derde gesprek

Het CDA melde niets te zien in een derde partij en stelde voor dan maar met elkaar verder te gaan, CDA-ODS en ieder twee (part-time) wethouders. Zij wilden beslist niet met de PvdA en de OP wilden zij niet vanwege wethouder Piet Zwaan, deze vonden ze niet geschikt.

Wij hebben voorgesteld een bemiddelaar te vragen om hier uit te komen. Dat was niet nodig volgens het CDA.

Toen hebben wij, na even te hebben geschorst, gezegd nog één keer terug te zullen gaan naar onze achterban om te kijken of wij op basis van onze programma’s wel zouden kunnen regeren. Immers, wij hadden het tot nu toe bijna alleen maar over de wethouders gesproken en nog bijna niet inhoudelijk.

Wij spraken af maandagavond te zullen bellen of wij verder wilden in een 2-partijen coalitie.

Maandag 15 maart

Maandag ochtend werd ik door iemand getipt dat het CDA bezig was een coalitie te vormen zonder ODS. Hier schrok ik natuurlijk wel van. Wij hadden nog steeds de hoop dat het CDA eieren voor zijn geld zou kiezen en een derde partij zou accepteren.

Na intern beraad in onze fractie was de mening bijna unaniem dat wij niet met het CDA alleen verder wilden. Wij hebben toen informeel gesproken met de VVD, de OP en de PvdA of zij het zagen zitten om met ODS een coalitie te vormen of dat zij liever met het CDA verder wilden gaan. De VVD gaf aan de deur voor het CDA open te willen houden, de OP en PvdA gaven aan met ODS verder te willen gaan.

Wij hebben met het CDA gebeld en gezegd niet met zijn tweeen verder te willen en wilden dat dinsdagavond komen toelichten. Dit was ook eerder al afgesproken.

Dit gesprek is er niet meer gekomen.

Het CDA probeerde dinsdag de andere kleine partijen bij elkaar te krijgen om een coalitie te vormen zonder ODS. Dit is hen niet gelukt omdat met name de OP vast heeft gehouden aan hun wethouder Piet Zwaan en een coalitie met ODS.

Conclusie

Wij hebben echt geprobeerd er uit te komen met het CDA. Wij hebben beslist geen toneel gespeeld en juist wij hebben het niet op de personen gespeeld. De starre houding als het ging om 2 CDA-wethouders en de weigering met PvdA of OP en Piet Zwaan te willen werken heeft hen opgebroken. Er is een heel toepasselijk spreekwoord voor dit gedrag: hoogmoed komt voor de val!

ODS heeft net zo goed de verkiezingen gewonnen en het CDA had ons serieus moeten nemen. Wij konden niet anders dan met andere partijen kijken of we een coalitie konden maken.

Het heeft ons goed gedaan dat elke partij met ons wil regeren, dus wij hebben er alle vertrouwen in dat er een goede coalitie komt. ODS is een partij van samenwerken, van naar elkaar luisteren en niet een partij die de baas wil spelen. Wij zullen rekening houden met alle wensen van alle partijen, ook die van het CDA.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights