De besluitvorming rond beheersverordening Kom Stede Broec was niet super

Geplaatst op 27 augustus 2018

In de raadsvergadering van 5 juli jl. is de Beheersverordening Kom Stede Broec vastgesteld. Deze komt in de plaats van het bestemmingsplan, zij het in een sterk vereenvoudigde vorm. In zo’n bestemmingsplan staat o.a. hoe hoog je mag bouwen en waar dat wel mag en waar niet en wat je mag doen met je pand: wonen, een bedrijf hebben of diensten aanbieden. Ook staat erin waar wegen en sloten liggen en waar de bestemming sport is en waar agrarisch bijvoorbeeld.

In de voorgaande raadsvergadering van juni had ODS een amendement ingediend, omdat er in die beheersverordening een aantal storende fouten stond én omdat er –ondanks een eerder raadsbesluit van vorig jaar- géén inspraak geboden werd aan de inwoners. Ons amendement werd niet door de andere partijen gesteund en wij hebben het daarom ingetrokken.

We hebben bij de stemming over het besluit wel een duidelijke stemverklaring uitgesproken:

“Vorige week is ons amendement aan de orde geweest en deze staat nu niet op de agenda. Ik zal dat toelichten.

ODS staat voor Open en Duidelijk Stede Broec. We vinden het heel belangrijk dat de inwoners van Stede Broec zoveel als mogelijk is betrokken worden bij het gemeentebeleid (bv. door middel van een inloopavond en terinzagelegging). Waar het mogelijk is zou hun ook inspraak geboden moeten worden. ODS wil betrokkenheid in de gemeentepolitiek stimuleren en aandacht creëren voor de gemeente-aangelegenheden.

We zijn er immers door en voor de inwoners!

We hebben in de vorige raadsvergadering en daarna zaken opgemerkt. Hier staan we nog steeds achter. We staan voor een betrouwbare en open overheid. Een overheidsinstantie hoort wat ons betreft te doen wat zij belooft en raadsbesluiten horen correct te worden uitgevoerd.

Gezien de continuïteit en het draagvlak in de raad hebben wij toch besloten voor te stemmen.”

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights