De kinderkledingbank in problemen. Wat is er aan de hand?

Geplaatst op 24 juni 2021

In de media is de laatste tijd regelmatig aandacht voor de kinderkledingbank. Er gaat zelfs een petitie rond waarin opgeroepen wordt tot ‘behoud van de kinderkledingbank’.

De kinderkledingbank is een sympathiek particulier initiatief en ODS steunt graag dit soort ideeën.

Maar wat is er momenteel aan de hand, zodat er zelfs handtekeningen voor een petitie gevraagd worden?

De Kinderkledingbank is jaren geleden gestart vanuit een particulier initiatief. Een kinderkledingbank opzetten en onderhouden is geen gemeentelijke taak, juist daarom is het mooi als er mensen zijn die hiervoor het inititief nemen. Het begon eerst vanuit huis met  het uitdelen van kinderkleding.
Omdat men behoefte had aan meer ruimte, kregen de vrijwilligers een plek bij Noppes van waaruit zij de kinderkleding konden verkopen en soms ook gratis uitdelen. Dat was een mooie geste van Noppes en wij van ODS waren er ook blij mee dat deze twee elkaar gevonden hadden. Daarnaast kreeg de Kinderkledingbank de beschikking over een lokaal bij de Praktijkschool. Leerlingen van deze school konden zo ook helpen bij de verkoop en het netjes houden van de ‘winkel’. Zo deden deze leerlingen al een beetje werkervaring op. Zowel voor de Praktijkschool als voor de Kinderkledingbank dus een echte win-win-situatie. Twee mooie en gratis locaties dus!

Vorig jaar zomer vertrok de kledingbank uit Noppes. Het is ODS en Noppes zelf nooit echt duidelijk geworden waarom ze daar weg zijn gegaan.

Gelukkig konden zij wel doorgaan bij de Praktijkschool, natuurlijk met beperkingen vanwege corona. Lastig, maar daar hebben we nu eenmaal allemaal mee te maken gehad.

Tot onze verbazing hoorden wij dat de Kinderkledingbank begin dit jaar opeens was vertrokken uit de Praktijkschool! Een week later lazen we in de krant dat ze initiatiefnemers ermee gingen stoppen.

Dat is jammer, want ODS is van mening dat een Kinderkledingbank, net als de Voedselbank, een mooie en goede aanvulling is op het minimabeleid van de gemeente. Er is in onze gemeente een goed minimabeleid, ouders kunnen een kindpakket aanvragen ( €300 per jaar), er is een Meedoenregeling, een computerregeling en een collectieve zorgverzekering. Ook financiert de gemeente mee aan stichting Leergeld.

 

Nu heeft de Kinderkledingbank het verzoek bij de gemeente neergelegd of zij ruimte heeft voor hun activiteiten.
Dat gaat lastig worden, want voor zover ODS weet staan er geen gebouwen die bezit zijn van de gemeente leeg. Wij vinden het jammer dat de Kinderkledingbank zomaar  weg is gegaan bij Noppes en de Praktijkschool. We hopen natuurlijk dat het lukt om weer een gratis ruimte te vinden bij een andere organisatie, wie iets weet moet zich maar melden!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights