De polderwegen worden gemeentelijk eigendom; wat betekent dat voor de OZB?

Geplaatst op 2 juli 2021

De polderwegen worden gemeentelijk eigendom. De wegen buiten de dorpskernen, buiten de bebouwde kom dus, zij nu nog eigendom van het Waterschap, maar worden eigendom van de gemeente.

 

In de raadsvergadering van 17 juni stond de overdracht van de buitenwegen van het Waterschap naar de gemeenten op de agenda. Daarmee komen alle wegen binnen de gemeentegrenzen onder beheer en eigendom van de gemeente. In de meeste delen van het land is de situatie al zo.
Het is een lang proces geweest en wordt nu, als het goed is, ook goed afgerond. Er is toegezegd dat de kosten minder worden of gelijk blijven voor de inwoners.

Dat betekent dat er volgend jaar (wanneer het ingaat) geen waterschapsbijdrage meer betaald hoeft te worden, maar het betekent wel dat hierdoor de OZB omhoog gaat. Wij moeten nu de kosten maken die eerder het Waterschap maakte voor onderhoud. Wij kunnen het goedkoper dan het schap (o.a. door een btw-voordeel).

 

ODS vindt het belangrijk dat de inwoners van Stede Broec dan ook weten waarom de OZB is verhoogd. Daar heeft iedereen recht op.
We hebben als ODS hierover in de commissievergadering een vraag gesteld aan de wethouder en een toezegging gekregen dat er een begeleidend schrijven bij de aanslag OZB gevoegd zal worden met uitleg waarom de OZB verhoogd wordt.

Kijk, toch weer het stukje “Open en Duidelijk” van onze partij waargemaakt!

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights