De SED houdt iedereen bezig, de Enkhuizer raad denkt alleen aan zichzelf

Geplaatst op 12 juli 2021

DE SED, onze ambtelijke organisatie ligt onder vuur.

 

In de raad van 17 juni stond de SED-jaarrekening en -begroting 2022 op de agenda.

Na zes jaar draait de SED nog steeds niet lekker en er moet wel geld naartoe. De gemeenteraden zijn heel kritisch en stellen eisen aan de organisatie.

ODS en PvdA/GL dienden een amendement (wijziging van het raadsbesluit) in op het raadsbesluit over de begroting ervan. Na overleg werd dit aangepast en daarna door alle partijen gezamenlijk ingediend. Deze eensgezindheid is heel belangrijk in dit soort ingewikkelde zaken. Dat die eensgezindheid hier het geval was, daar mogen we als gemeenteraad van Stede Broec trots zijn!

De opdracht van de raad van Stede Broec is dat er op uiterlijk 1 oktober 2021 een onderzoeksvoorstel op tafel ligt naar mogelijk bestuurlijke scenario’s en de toekomst van de SED organisatie. De scenario’s die worden onderzocht zijn:

  1. Bestuurlijke zelfstandigheid binnen een ambtelijke fusie (huidige situatie);
  2. Bestuurlijke zelfstandigheid binnen een ambtelijke fusie met mogelijk gedeeltelijk zelfstandige taken;
  3. Bestuurlijke zelfstandigheid met een zelfstandige ambtelijke organisatie (ontvlechting);
  4. Bestuurlijke fusie tussen Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec (herindeling).

Politiek Stede Broec wil snel helderheid over toekomst samenwerking met de ’buren’

 

UIT: NHD, door Martin Menger:

 De gemeente Stede Broec gaat investeren in de ambtelijke samenwerking met de buurgemeenten. Voorwaarde is nu wel dat er snel een duidelijk beeld komt van hoe de intensieve samenwerking met Enkhuizen en Drechterland er voortaan komt uit te zien.

Er is donderdagavond flink overlegd over een amendement, nu de ambtelijke samenwerking SED snel extra miljoenen nodig heeft. Om te beginnen is er anderhalf miljoen euro nodig, maar er is zijn nog meer ’gaten’ in de organisatie. Een commissie van wijze mannen heeft de drie gemeentebesturen voorgesteld dat geld uit te trekken.

Net zo belangrijk is dat er ook snel duidelijkheid komt over hoe het nu verder moet met de SED. Er gaan geluiden dat het loslaten van de drie-eenheid in het oostelijk deel van de regio ook een optie kan zijn. Alle raadsfracties in Stede Broec ondertekenden daarom het amendement. Dat stelt dat het extra geld er alleen zeker komt als ook de twee andere buurgemeenten meedoen.

Net zo belangrijk is dat er op redelijk korte termijn ook de knoop wordt doorgehakt over hoe het nu verder moet met de SED. Want dan pas heeft nog meer miljoenen investeren ook zin. Een deel van de raad is bang dat Stede Broec als enige de knip trekt en er vervolgens aan vastzit. Of het nu een volledige gemeentelijke fusie wordt of ieder apart verder gaat: alles is bespreekbaar. Zolang de drie gemeenteraden dat doel maar gezamenlijk onderschrijven.

 Update: onze buurgemeente Enkhuizen heeft de verdeelsleutel, die door een commissie van wijzen is voorgesteld e door het Algemeen bestuur van de SED, afgewezen. Ze kregen nog niet genoeg vond de Enkhuizer raad.

De raad van Enkhuizen sprak uit dat de inwoner van Enkhuizen betaalt voor de inwoner van Stede Broec. Wij in Stede Broec houden ons daar heel ver van.

“Vergeten” wordt door Enkhuizen dat wij als Stede Broec de OZB met 30% hebben verhoogd, zodat eerder andersom het geval is. Toch zijn wij (zij het met grote financiële moeite) akkoord gegaan met een enorme verhoging van onze bijdrage aan SED via een nieuwe verdeelsleutel.

Omdat we constructief opbouwend bezig willen en moeten zijn. Wij wel. Enkhuiezen blijkbaar niet.

Wij wachten af wat er nu verder gaat gebeuren.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights