De verhuizing van volkstuinvereniging Kweeklust

Geplaatst op 14 februari 2021

KWEEKLUST moet verhuizen; hoe zit dat allemaal?

De geschiedenis heel kort.
In 2013 werd in een nieuw bestemmingsplan vastgelegd dat er op Kweeklust een woonbestemming zou komen te rusten; door alle raadsleden unaniem besloten. Vorig jaar kwam de locatie van de Volkstuinvereniging (VTV) Kweeklust in beeld voor woningbouw, omdat Waterweide in ontwikkeling was genomen. In de raadsvergadering van 28 januari kwam het voorstel aan de orde waarin tot de verhuizing besloten werd.

Natuurlijk kwam er weerstand van de volkstuinders en de omgeving, dat begrepen we goed. We hebben als ODS’ers twee maal een bezoek gebracht en het (gedeeltelijke) bestuur ook thuis uitgenodigd. We hebben erg getwijfeld of we dit mooie complex met buurtfunctie niet moesten behouden. Ook was er de uitslag van het burgerpanel en waren er handtekeningen van mensen uit de omgeving. Toch hebben we als raad met meer belangen te maken, waaronder de financiële belangen. Het is wat dat betreft niet best in Stede Broec. Ook het grote tekort aan woningen telde zeker mee. Maar we hebben geen besluit genomen zonder goede waarborgen voor deze mooie club.

We hebben twee moties en twee amendementen ingediend om van het besluit een heel goed besluit te maken.
Eerst een MOTIE voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen
samen met CDA/ODS/VVD

Ook heeft ODS een amendement gemaakt om aan de vier varianten voor de invulling één toe te voegen: namelijk een waarin betaalbare koopwoningen voor starters en jongeren gegarandeerd worden. Dit amendement is door alle partijen gesteund.

Twee weken voor de raadsvergadering kwam er plotseling een aanbod van de Woonschakel en Kuin voor een 6e variant uit de lucht vallen. Hierin werd een goed alternatief aangeboden aan de volkstuinders door Kuin aan de Voetakkers. Dat vonden we heel erg belangrijk en na veel wikken en wegen besloot de VTV Kweeklust eieren voor haar geld te kiezen en akkoord te gaan. Andere locaties zijn nl. heel schaars in Stede Broec.

Toen dienden we een motie in voor een goed alternatief aan de volkstuinders van Kweeklust. Ook hier samen met ODS/CDA/VVD

We besloten voor woningbouw te gaan, maar alleen als de VTV een goede alternatieve locatie zou krijgen. We hebben hiervoor een motie gemaakt en alle partijen hebben vóór gestemd.

Toen kwam ons nieuwe amendement aan de orde als aanvulling op de eerste motie.:
AMENDEMENT 1A betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters door ODS/CDA/VVD

Op het voorstel van het college om voor variant 6 te kiezen is er een 1e wijzigingsvoorstel (amendement) gemaakt. Hierbij werd de door het burgerpanel als 2e keuze genoemde betaalbare koopwoningen meegenomen, wat ook een grote wens van ons is. Voorstel: 9 betaalbare koopwoningen, 9 sociale huur, i.p.v. 17 sociale huur. Hiernaast vrije sector bv. voor senioren. Vóór dit amendement stemden ODS, CDA en VVD. Tegen stemden OP, GBS en PvdA/GL.

Daaraan zat inhoudelijk ook het tweede amendement vast: AMENDEMENT 1B goede verhuizing en overgang van de Volkstuinvereniging door ODS/CDA/VVD

Het 2e wijzigingsvoorstel ging over de verhuizing. Hierin werd het college opgelegd VTV Kweeklust zo goed mogelijk te begeleiden in de verhuizing naar de Voetakkers, met als doel een zo goed mogelijke invulling van en overgang naar de nieuwe locatie te realiseren.
In dit alles is ook bedongen om het Uitwerkingsplan van deze overgang door de raad te laten vaststellen, zodat wij, de raadsleden, alles in de gaten kunnen houden.

Vóór dit amendement stemden ODS, CDA, VVD, PvdA/GL en GBS. Alleen de OP stemde tegen.

Uiteindelijk is het gewijzigde besluit om met 17 stemmen vóór (ODS, CDA, VVD, PvdA/Gl) en 2 tegen genomen. Wij hebben als grote meerderheid van de raad onze verantwoordelijkheden genomen en gezorgd voor een goede alternatieve locatie en verhuizing/inrichting voor onze Volkstuinvereniging. Daarnaast hebben we het belang benadrukt voor zowel betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters, als sociale huur, als vrije sector voor bijv. senioren. Bovendien hebben we zo over het financiële belang van de gemeente Stede Broec gewaakt en ook een bijdrage geleverd aan de oplossing van het woningnoodprobleem. En daarbij is geregeld dat de VTV volledig wordt begeleid.

Wij zullen dit proces in de gaten houden en stappen ondernemen als dit alles niet naar tevredenheid gaat.
We wensen deze mooie Volkstuinvereniging veel succes met de verhuizing en daarna plezier toe op de nieuwe plek aan de Voetakkers.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights