De vervuiling in Broekerhaven en de familie Dekker

Geplaatst op 12 mei 2015

Al vanaf september vorig jaar houdt ODS zich ernstig bezig met de onverkwikkelijke zaak rond de vervuiling van het perceel Broekerhaven 208, het perceel en het pand dat de familie Dekker tot 2009 bewoonde.

Deze familie dreigt vermorzeld te worden door drie overheden en een bank.
In 2008 verkocht Jos Dekker zijn woning. Begin 2009 leverde hij hem op. Drie weken na dato werd vastgesteld dat de bodemvervuiling eronder dusdanig was dat de grond onder de woning opnieuw gesaneerd moest worden.
Een heel getouwtrek ontstaat dan omdat de koper via een gerechtelijk uitspraak eist dat Dekker de woning terugkoopt. De rechter geeft de koper gelijk.
Dan doemt de vraag op of Dekker al dan niet wist dat de grond zo vervuild was. Nee, is het antwoord.
De gemeente had Dekker moeten inlichten en dat is toen niet of niet adequaat gebeurd.
Nu is het de vraag wie verantwoordelijk is voor de financiële problemen waarin de familie sindsdien terechtgekomen is; de gemeente als communicator naar de bewoner, de Provincie als opdrachtgever voor het nieuwe onderzoek of het Rijk als financier en opdrachtgever van de sanering.
De woning van Dekker in Lutjebroek wordt binnenkort geveild om de kosten van de tweede woning te kunnen betalen plus de kosten van de dubbele hypotheek die de oorspronkelijke kopers van het pand aan de Broekerhavenweg hebben betaald en die nu ten laste komen van de familie Dekker. Want ook de andere familie heeft een rottijd gehad.

ODS heeft de wethouder en het college bij voortduring gevaagd om in te grijpen en de familie Dekker niet in de sores te laten. Steeds houdt het college de boot af en zegt dat de provincie en/of het Rijk iets moet doen en zo vergaat de tijd en wordt het huis van Dekker dus onder hun achterwerk vandaan verkocht. Overigens heeft ODS de zaak ook onder de aandacht gebracht bij de Commissaris van de Koning toen die in december 2014 op ambtsbezoek was in Stede Broec.
ODS schaamt zich voor zo’n afwachtende houding van ons gemeentebestuur, dat zich zo weinig van zijn zorgplicht ten aanzien van zijn bewoners aantrekt. Temeer daar de gemeente zelf lang niet brandschoon is in dezen. De gemeente lichtte de familie Dekker immers niet in over de vervuiling voordat het pand verkocht werd 2009, terwijl de gemeente wel op de hoogte was…..
ODS blijft de wethouder en het college bestoken met vragen over welke daden zij gesteld hebben om de zaak op te lossen en voor de betrokkenen te verlichten.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights