Door een motie van ODS wordt biodiversiteit serieus aangepakt

Geplaatst op 29 januari 2019

In de raadsvergadering van juni 2018 diende Open en Duidelijk Stede Broec een motie in om biodiversiteit een grotere rol te laten spelen bij het groenbeheer in Stede Broec. De motie werd toen raadsbreed gedragen en inmiddels ligt er een prachtige beleidsnotitie waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie.

In het stuk wordt het grote belang van biodiversiteit voor een gezonde leefomgeving onderschreven en worden concrete stappen voorgesteld die niet alleen de biodiversiteit versterken, maar ook de beeldkwaliteit van de gemeente verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervangen van hoge platanen die voor overlast zorgen en daardoor weinig voedingstoffen bieden voor kleinere bomen die de biodiversiteit juist versterken.

Het is ook van groot belang dat het beleidsstuk zowel binnen als buiten de gemeente breed wordt gedragen. ODS is er erg over te spreken dat bijenhouders en andere lokale betrokkenen vanaf het begin bij de beleidsvorming zijn betrokken.
Dit is hoe beleid wat ODS betreft altijd tot stand zou moeten komen. Ga de gemeenschap in en kijk wat er leeft onder de inwoners. Daarnaast zijn we er ook erg blij mee dat Drechterland en Enkhuizen ons beleid op het gebied van biodiversiteit hebben overgenomen. Het gaat tenslotte om een probleem dat de grenzen van onze gemeente ver overstijgt. We hopen daarom dat andere West-Friese gemeenten ook soortgelijke beleidsnotities zullen aannemen.

Kortom een pluim voor wethouder Nootebos en de ambtenaren die het beleidsstuk hebben opgesteld. We kijken uit naar een levendiger en groener Stede Broec!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights