Duurzaamheid: wat kan de gemeente doen?

Geplaatst op 18 september 2017

Volgens het college is duurzaamheid een van de prioriteiten van deze coalitie, maar de nieuwe beleidsnotitie duurzaamheid laat zien dat het college zichzelf en de raad voor de gek houdt. Voor ODS is duurzaamheid een speerpunt en gezien de abominabele toestand van het duurzaamheidsbeleid in Stede Broec zal ODS pleiten voor flinke investeringen in duurzaamheid de komende jaren.

Duurzaamheid wordt door de coalitie helaas nog steeds niet serieus genoeg genomen. Tijdens de commissie Grondgebiedzaken van 11 september jl, waar de notitie werd besproken, kwamen de VVD en het CDA bijvoorbeeld weer met het uitgekauwde argument dat wij als gemeente maar weinig kunnen doen aan klimaatverandering.
Wat ODS betreft is dit onzin. De gemeente Stede Broec heeft wel degelijk een grote verantwoordelijkheid. Alle bestuurslagen hebben een verantwoordelijkheid. Gemeentes kunnen inderdaad niet besluiten dat kolencentrales moeten sluiten, maar gemeentes kunnen wel lokale initiatieven ondersteunen die allemaal tezamen een enorm verschil kunnen maken. Duurzaamheid is een onderwerp dat alle bestuurslagen aangaat en Stede Broec zou zich niet moeten verschuilen achter zijn beperkte omvang. Elke gemeente moet zijn steentje bijdragen.

Het huidige college heeft de ambitie uitgesproken dat over drie jaar 14 procent van de energiebehoefte van Stede Broec hernieuwbaar wordt opgewekt. Het college wekt in de notitie nog steeds de indruk dat dit percentage gehaald kan worden, maar dat is helaas een fantasie. Om het in perspectief te plaatsen; de oorspronkelijke doelstelling was 20 procent duurzaam in 2020. Dit is een aantal jaren geleden verlaagd naar zestien en nu gaat zelfs de ronduit gĂȘnante ambitie van 14 procent niet gehaald worden. Tussen 2010 en 2017 is het aandeel duurzame energie namelijk slechts gegroeid van 3,5 naar 8 procent, 4,5 procent in zeven jaar. Aangezien dit college nog geen initiatief heeft genomen om het budget voor duurzaamheid te verhogen, is de benodigde toename van 6 procent onmogelijk.
Verder moet nog worden opgemerkt dat het gros van de hernieuwbare energie in Stede Broec wordt opgewekt met houtkachels, een verre van ideale oplossing omdat dit nog steeds CO2 en roet uitstoot. Het belangrijkste verschil met fossiele brandstoffen is echter dat hout in principe een onbeperkte bron van brandstof is.

ODS zal daarom bij de gemeenteraadsverkiezingen pleiten voor een veel ambitieuzer duurzaamheidsbeleid, met een budget dat deze ambities kan waarmaken. De doelstelling 2020 gaan we niet halen, maar als we nu echt beginnen, is het nog niet te laat om ons steentje bij te dragen om Nederland toekomstbestendig te maken.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights