Het gaat niet goed met de jeugdzorg in Stede Broec

Geplaatst op 8 september 2017

ODS maakt zich zorgen over of de jeugdzorg wel in goede handen is in deze coalitie. Wethouder Munnik, die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, heeft zijn positie te danken aan coalitiepolitiek. Het ontbreekt bij deze wethouder aan effectiviteit, ervaring en affiniteit met het onderwerp. In de open en duidelijke bestuurscultuur waar ODS zich voor inzet is hier geen ruimte voor. Wethouders moeten worden geselecteerd op hun capaciteiten, niet op politieke overwegingen.

Afgelopen juni zat er een opvallend stuk in de ingekomen stukken van de commissie samenleving. Terwijl ingekomen stukken vaak ter kennisgeving worden aangenomen, ging het in dit geval om een rapport over de jeugdzorg van Stede Broec. Het bleek dat we het in bijna elk opzicht aanmerkelijk slechter doen dan onze buurgemeenten, en in plaats van dat de verantwoordelijke wethouder Munnik, het initiatief nam om de problemen op te lossen, deed hij het af met de loze belofte dat hij ‘in gesprek zou gaan.’ Voor ODS, PvdA-GL en CDA was deze toezegging ver onder de maat. Uit het onderzoek was gebleken dat maar 55% procent van jongeren zich veilig voelde bij zijn of haar zorgprofessional. Toen de commissie de wethouder vroeg hoe hij van plan is deze problemen op te lossen, antwoordde hij dat hij het vreselijk druk had. Waarmee hij het druk had bleef gissen. Toen de commissie vroeg waarom we het rapport nu pas zagen, terwijl het al in oktober 2016 naar de gemeente was opgestuurd, antwoordde de wethouder dat hij pas net begonnen was als wethouder, en dat we daarom blijkbaar niet zo kritisch moeten zijn? Toen mevrouw Koopen van PvdA-GL ten slotte vroeg of de wethouder in ieder geval wel kon rondbellen waarom Stede Broec het zo slecht deed, weigerde de wethouder dat pertinent. Hij had het daar veel te druk voor.

Omdat de wethouder blijkbaar weigerde zijn werk te doen, nam ODS, samen met PvdA-Groenlinks en het CDA het initiatief. Tijdens de raadsvergadering van juni werd een motie ingediend om de wethouder op te dragen om het rapport goed te onderzoeken en in september 2017 met een evaluatie van het rapport, en een concreet verbeterplan te komen. De wethouder moet in dit rapport aangeven wat er fout is gegaan, en met welke concrete stappen hij de jeugdzorg wil gaan verbeteren. Dat het zo ver heeft moeten komen is op zichzelf al een schande. Een wethouder zorg is verantwoordelijk voor een goede jeugdzorg in zijn gemeente. Wanneer er zo’n slecht rapport over onze gemeente verschijnt, hoort de wethouder hier meteen de raad over in te lichten en hoort het de hoogste prioriteit van de te zijn. In plaats daarvan is het rapport maanden op een stapel blijven liggen voordat het met de raad werd gedeeld. Maar zelfs na maanden van passiviteit had de wethouder geen plan. Uiteindelijk moest de raad hem vertellen dat het rapport serieuze problemen aantoonde en dat er meteen actie moest worden ondernomen. De wethouder bood daarop zijn excuses aan in de raad. Hij had het inderdaad onderschat, en hij beloofde beterschap. We zullen zien wat hier van terecht komt. Maar als hij in de commissie Samenleving van september niet met een goed verbeterplan komt, is het wat ODS betreft klaar.

De verkiezingen komen er aan. Alle partijen moeten zich weer gaan voorbereiden op de vraag wie er in de coalitie komt en wie ze als wethouder naar voren gaan schuiven. Hoewel ODS op veel vlakken goed heeft kunnen samenwerken met de coalitie in de afgelopen drie jaar, hebben wij ons flink gestoord aan wethouders die in het zadel worden gehouden door coalitiepolitiek. Wethouder Munnik heeft de belangrijkste portefeuille van het college, maar heeft de minste ervaring. Er zijn genoeg raadsleden die de portefeuille zorg veel beter zouden kunnen vullen dan hij, maar toch is hij wethouder zorg. Niet omdat hij affiniteit met het onderwerp heeft of omdat hij een uniek perspectief met zich mee brengt, maar simpelweg omdat de coalitie een zetel tekort zou komen zonder Gemeentebelangen. Open en Duidelijk Stede Broec zal zich tijdens en na de verkiezingen inzetten voor een transparant bestuur, waarin wethouders niet worden gekozen omdat het politiek goed uitkomt, maar omdat ze ook werkelijk de capaciteiten hebben die het ambt vereist. De zorg is te belangrijk voor een incapabele wethouder.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights