Gymmen in De Kloet ongezond voor de gymdocenten van De Uilenburcht en Martinus

Geplaatst op 8 september 2021

De Kloet, de sporthal, bestaat dit jaar vijftig jaar. In de loop van die jaren zijn de normen die voor sporthallen en  dergelijke gebouwen gelden, strenger geworden. Met name de nagalm in de Kloet gaat ver over de grenzen van het toegestane heen.

Voor de leerlingen van de scholen is het nog te doen. Zij zijn er maar relatief kort. De docenten hebben echt last van de galm die in de sporthal nadreunt.
Om die reden heeft met name de Uilenburcht net als het Martinus al eens deed, geklaagd over dat nagalmen bij de gemeente die de eigenaar is. Onderzoek wees het gelijk van de docenten duidelijk uit. Dat was niet vreemd, want eerder onderzoek had ook de tekortkoming op dit gebied al uitgewezen. De gymleraren wilden niet meer in de sporthal gymmen, waardoor er een noodsituatie ontstond.
De Uilenburcht vroeg de politieke partijen om steun. ODS heeft toen vragen aan het college gesteld over de onstane situatie. Enkele raadsleden van ODS en ook Lydia Groot, de ODS-wethouder, is in gesprek gegaan met de schoolleiding. Deze acties hebben ertoe geleid dat er op zeer korte termijn maatregelen getroffen gaan worden, zodat over drie maanden weer gymlessen gegeven kunnen worden in De Kloet.

De vragen van ODS en de bantwoording daarvan vindt u hieronder.

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 33 van ODS m.b.t .
akoestiek de Kloet Zaaknummer: 932851

Aanleiding

Op 12 juli 2021 zijn door de fractie van Open en Duidelijk Stede Broec de onderstaande vragen, omtrent
de “akoestiek in de Kloet – Uilenburcht” gesteld aan het college van de gemeente Stede Broec.
Hieronder treft u zowel de vragen als antwoorden aan.

Informatieverstrekking

1. Heeft er een onderzoek door de gemeente Stede Broec plaatsgevonden naar de akoestiek en geluidsbelasting in De Kloet?

Ja.

2. Zo ja, wanneer was dat?

25 juli 2017

3. Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?

De conclusie uit het onderzoek is dat de nagalmtijd gemiddeld 3,1 sec bedraagt. Volgens de richtlijn zou dat 1,9 sec. moeten zijn, bij een continue aanwezigheid op de dag. Ook worden flutterecho’s waargenomen door de zwevende vloer.

Voor bestaande bouw zijn er geen wettelijke bepalingen, maar wordt in den lande rekening gehouden met de normen/richtlijnen van NOC/NSF en voor sportonderwijs worden de richtlijnen gevolgd van het KVLO.

4. Zo ja, waarom zijn die niet gecommuniceerd met de Uilenburcht?

Wij betreuren het dat hier onvoldoende tot niet over gecommuniceerd is.

5. Wat is uw conclusie van het onderzoek uitgevoerd door Sportservice waaruit de overmatige geluidsbelasting blijkt?

De conclusies uit het onderzoek van de Sportservice zijn vrijwel identiek aan het door de gemeente uitgevoerde onderzoek. Zie vraag 3.

6. Uit informatie blijkt dat ook het Martinuscollege al jaren problemen heeft met de akoestiek en bewust rouleert met docenten over hun eigen gymzalen en De Kloet om de eenzijdige belasting in De Kloet te voorkomen. Bent u hiervan op de hoogte?

Het bewust rouleren van docenten is ons niet bekend. In september 2020 zijn er gesprekken geweest met het Martinuscollege. Naar aanleiding hiervan zijn er tijdelijke en betaalbare voorzieningen uitgeprobeerd (vervanging geluidsinstallatie, headsets, geluid reducerende oordoppen). Helaas niet met het gewenste effect. In juli 2021 heeft het Martinuscollege weer contact gezocht om het probleem wederom kenbaar te maken.

 1. Zijn er ook gesprekken met het Martinuscollege (geweest) over ditzelfde onderwerp? Wat is de uitkomst en de status hiervan?

  In september 2020 zijn er gesprekken geweest met het Martinuscollege. Naar aanleiding hiervan zijn er tijdelijke en betaalbare voorzieningen uitgeprobeerd (vervanging geluidsinstallatie, headsets, geluid reducerende oordoppen). Helaas niet met het gewenste effect. In juli 2021 heeft het Martinuscollege weer contact gezocht om het probleem wederom kenbaar te maken.

  8. Wat gaat het college doen aan de overmatige geluidsbelasting waardoor Sportservice noch de Uilenburcht na de zomervakantie leerkrachten gaan inzetten, waardoor de kinderen geen bewegingsonderwijs meer zullen hebben? En wanneer?

  In de gemeenteraad van 30 september zal er een raadsvoorstel worden geagendeerd waarin het “Onderzoek naar de technische- en economische restlevensduur van Sportcomplex De Kloet”, alsmede de akoestiek wordt behandeld.

  9. De Uilenburcht heeft voldoende aan overmatige geluidwering van 1/3 van de zaal in De Kloet. Hebt u gekeken naar tijdelijke en betaalbare geluidswerende maatregelen voor dit kleine deel van de Kloet?

  Er is niet direct naar geluidswerende maatregelen gekeken. Wel zijn in de tijd meerdere tijdelijke en betaalbare voorzieningen uitgeprobeerd (vervanging geluidsinstallatie, headsets, geluid reducerende oordoppen). Helaas niet met het gewenste effect.

  10. Wanneer kunnen de leerlingen van de Uilenburcht weer gymen in De Kloet, waarbij de leerkracht onder een acceptabel geluidsniveau kan werken?

  Indien de gemeenteraad positief besluit over het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor akoestische verbeteringen, kan dit in november/december 2021 gerealiseerd
  worden.

  Vervolg
  Wij vertrouwen erop dat de vragen volledig en naar tevredenheid zijn beantwoord.

  Bovenkarspel, 31 augustus 2021

  Burgemeester en wethouders van Stede Broec
  De secretaris, De burgemeester,

  A. Huisman R.A.P. Wortelboer

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights