Het bouwplan Groot-Vriend in Lutjebroek

Geplaatst op 15 juli 2021

ODS heeft een motie om het voorstel voor bouwplan Groot-Vriend op te nemen in de Omgevingswet mede ingediend. Het gebied ligt ten westen van de Kerspelweg en loopt van de P.J.Jongstraat tot aan het fietspad. Het plan heeft voordelen boven plannen als Florapark, al was het alleen al omdat de ontsluiting van de mogelijke wijk veel beter te realiseren is dan waar ook.
Wel moet er goed nagedacht worden over wat het eventueel betekent voor de groene scheg, een rand natuurlijk groen tussen Hoogkarspel en Lutjebroek van noord naar zuid (de Weelen naar de Tocht en zuidelijker: het Markermeer).

 

In dezelfde raad van 18 juni werd een voorstel om een ton beschikbaar te stellen voor verbetering en modernisering van Wurf aangenomen.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights