Doorvaarbaarheid van Plan Zuid en Princenhof…. Graag maar kan het ook?

Geplaatst op 5 november 2017

Half oktober was er een bijeenkomst over de mogelijkheden van het doorvaarbaar maken van Plan Zuid en Princenhof. Een sympathiek en mooi plan. Binnen de gemeentelijke commissie Grondgebiedszaken was al eerder uitgesproken dat daar onderzoek naar gedaan moest worden. Het waterplan van het CDA heeft echter grote tekortkomingen. Grote probleem is de financiële haalbaarheid. ODS zet op korte termijn liever in op het opwaarderen van het woningbestand in Zuid.

Het CDA organiseerde zoals gezegd een bijeenkomst georganiseerd over het aansluiten van Stede Broec Zuid op het waternetwerk van de regio. De ontwikkeling van Waterweide biedt hiervoor kansen en het zou helpen met de opwaardering van de leefomgeving in dat gebied. ODS ondersteunt deze ambities van harte, maar voor ons ligt de prioriteit op korte termijn ergens anders. Stede Broec zit op dit moment namelijk in een precaire financiële positie. Het volledig doorvaarbaar maken van Stede Broec Zuid zal maar liefst twaalf miljoen euro kosten, en het uitvoeren van slechts één deel van dit plan al twee miljoen. Dit alles op een moment dat we de komende drie jaar structureel een miljoen per jaar kwijt zijn aan het hervormen van het ambtelijk apparaat. Kortom; de belofte van het CDA is een loze. Het geld is er simpelweg niet.

Maar zelfs als het geld er zou zijn moet het doorvaarbaar maken van Zuid niet de prioriteit van Stede Broec zijn op dit moment. ODS toegewijd aan het opwaarderen van deze wijken, maar de beste manier om dit te doen is door het woningbestand in de wijken te verbeteren. Onze gemeente moet verduurzamen. Nederland loopt internationaal ver achter op dit gebied en binnen Nederland loopt Stede Broec ook nog eens achteraan. Om onze gemeente toekomstbestendig te maken zullen we in de komende jaren veel moeten investeren in verduurzaming. De relatief oude huizen van Plan Zuid zijn de beste plek om te beginnen. Er kan hier nog relatief makkelijk een grote slag worden geslagen. Bovendien vergrijst de bevolking van Stede Broec. Waterweide zal de laatste nieuwe wijk zijn voor een lange tijd. We moeten daarom investeren om het huidige woningbestand leefbaar te houden.

Vorige maand heeft ODS, samen met OP en PvdA-GL een motie ingediend om nu eindelijk eens echt werk van verduurzaming te gaan maken. We stelden een reserve van twee ton voor om lokale duurzaamheidsprojecten een impuls te geven. We kozen bewust een relatief laag bedrag, omdat we wisten dat de dure ambtelijk reorganisatie in het verschiet lag. Het CDA wees dit voorstel af. De partij beweerde eigenlijk nog veel meer dan twee ton in duurzaamheid te willen steken, maar dan moest er wel een uitvoeringsagenda liggen. Voor ODS is een uitvoeringsagenda niet nodig voor een reserve. Er komen continu nieuwe ideeën vanuit het bedrijfsleven en initiatiefrijke burgers. Een reserve is juist bedoeld om flexibel en proactief op deze ideeën te kunnen reageren. Maar onduidelijk blijft hoe het CDA én tonnen in duurzaamheid wil steken én de doorvaarbaarheid aan de zuidkant van Stede Broec wil uitbreiden.
Het eerlijke antwoord is dat het niet mogelijk is om dit allebei te doen. Verduurzaming en doorvaarbaarheid zijn allebei simpelweg te duur. Voor ODS is het duidelijk dat onze prioriteit erin ligt om onze gemeente toekomstbestendig te maken door nu eens echt te gaan investeren in het verduurzaming van onze woningvoorraad en onze energieopwekking.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights