Het succes van ODS

Geplaatst op 14 februari 2014

Open en Duidelijk Stede Broec heeft acht jaar politieke verantwoordelijkheid gekregen in de gemeente Stede Broec. En met succes! Met de komst van ODS is er het nodige veranderd in Stede Broec.  ODS maakte zich sterk voor monumentenbeleid, meer betrokkenheid van burgers, dorpshuizen, invulling van het Postkantoor, meer cultuur en betere en snellere sociale zorg. Op al deze terreinen boekten de wethouder en raadsleden van ODS succes. Een terugblik op de laatste vier jaar.

Bloeiend verenigingsleven

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van bezuinigen. De gemeente kreeg minder geld van het Rijk en we merken allemaal de gevolgen van de crisis. Minder huizen bouwen en lagere woningwaarde  betekenen ook voor de gemeente minder inkomsten. Meer mensen in de bijstand, meer mensen met schulden die de hulp vragen van de gemeente en vergrijzing betekenen meer uitgaven.

Toch is het  gelukt de vele mooie voorzieningen die onze gemeente rijk is te behouden. Ook al moeten alle verenigingen het met een beetje minder subsidie doen, we kunnen nog steeds volop zwemmen, sporten, cursussen volgen, naar het dorpshuis gaan, gratis parkeren, goed onderwijs volgen, genieten van het mooie groen, rijden over goede wegen, muziek maken, de bibliotheek bezoeken en genieten van talloze activiteiten op sportief, sociaal en cultureel gebied. ODS beseft dat ons geweldige verenigingsleven draaiend wordt gehouden door talloze vrijwilligers die klaar staan voor hun vereniging en medemens. Daar heeft ODS grote bewondering en waardering voor en dat zullen we blijven koesteren.

Goede sociale zorg met visie dankzij Welzijn Stede Broec

 Mensen met een hulp- of zorgvraag worden in Stede Broec op unieke wijze geholpen. Wethouder Lydia Groot heeft  vijf jaar geleden het initiatief genomen om stichting Welzijn Stede Broec op te richten en dit is een groot succes geworden. Lydia Groot: ‘De hulp was erg versnipperd. Door de oprichting van Welzijn Stede Broec hebben we de belangrijkste taken gebundeld. Mijn visie is dat hulp zo lokaal en snel mogelijk moet zijn. Daar zetten we op in.’ Dankzij Welzijn kunnen alle Stede Broecers  terecht voor hulp en advies bij het maatschappelijk werk, de ouderenadviseur, het Wonenplus, de jongenwerkers, de mantelzorgcoach en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Korte lijnen tussen professionals en vrijwilligers en het Wmo-loket van de gemeente staan garant voor snelle en prima hulp.

Cultuur belangrijk

ODS heeft cultuur hoog in het vaandel staan.  Cultuur in de volle breedte: van muziek en toneel tot theater; voor ODS zit het belang vooral in het samenbinden van mensen, ontdekken van nieuwe dingen, ontplooien van talenten, maar ook genieten van wat mensen kunnen. ODS is dan ook trots op Het Postkantoor, waar ontzettend veel activiteiten op sociaal en cultureel gebied worden georganiseerd. Maar ook in het dorpshuis De Stek, Het Vereenigingsgebouw, de Wurf  en jongerencentrum Inventas worden de laatste jaren steeds meer activiteiten georganiseerd, ook op cultureel gebied. ODS heeft aan de wieg gestaan van de acties tot het behoud en later aan de invulling van het gebouw Hét Postkantoor en is erg tevreden dat jong en oud terecht kan in dit prachtige multifunctionele sociaal-cultureel centrum.

 Monumenten en 650 jaar Stede Broec

ODS heeft het ontbreken van een monumentenbeleid in Stede Broec stevig aan de orde gesteld. Gelukkig is dat beleid er nu gekomen en zijn 34 gebouwen en huizen vereerd met de gemeentelijke monumentenstatus. Ook is er een subsidieregeling opgezet. ODS vindt dat aandacht voor het historische en culturele erfgoed in de gemeente belangrijk is. Immers, het verleden kan en mag je niet zomaar vergeten; vooral het mooie en goede dat het verleden heeft achtergelaten moeten we koesteren voor onze toekomst! Daarom steunt ODS ook van harte alle initiatieven vanuit de bevolking voor de viering van 650 jaar Stede Broec.

ODS niet meer weg te denken: nog steeds veel van plan

Het is duidelijk dat we in ieder geval nog enkele jaren de gevolgen van de crisis zullen merken.  Gelukkig hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in goede accommodaties voor de verenigingen en sportclubs. Behalve dat er kosten gemaakt worden voor het gewone onderhoud, gaan we er vanuit dat er geen grote investeringen meer nodig zullen zijn op korte termijn. Een uitzondering willen we maken voor nieuwbouw of verbouw van de accommodatie in het Nassaupark: dat is dringend aan verbetering toe.

Een belangrijk item dat onze aandacht verdient  is ons winkelcentrum. In de goede tijden is er door de gemeente veel geïnvesteerd in de omgeving met de gedachte dat het winkelcentrum in de toekomst verder zou uitbreiden. Door de crisis en de veranderende manier van winkelen ( internet!) zijn de oorspronkelijke uitbreidingsplannen van de baan. Het is nu belangrijk om ons winkelcentrum aantrekkelijk te houden. Rondom het centrum is er ruimte voor wonen en parkeren. Daar zullen we nog wel in moeten investeren.
ODS wil met name meer ouderenhuisvesting rondom het centrum realiseren. Een tweede Stedeborgh zal in een grote behoefte voorzien; het wonen in Stedeborgh is zeer succesvol en verdient het om nagevolgd te worden. 

Kortom: ODS heeft veel beloofd, veel gedaan en is nog veel van plan! ODS heeft laten zien dat er veel bereikt kan worden door samen de schouders eronder zetten!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights