Hoe zit dat nou met het recycleplan (en -tarief!)

Geplaatst op 7 december 2021

In de krant van zaterdag 4 december liet de VVD haar licht schijnen over het raadsvoorstel om een recycletarief in te voeren voor het vuilnis. Het stond vol onwaarheden en halve waarheden.
Het open en duidelijke verhaal over het recycletarief  staat hieronder.

Als er een recycletarief wordt ingevoerd, maakt dat de afvalverwerking goedkoper voor de gemeente én voor haar inwoners doordat er daardoor minder restafval overblijft. Daardoor is er ook sprake van winst voor het milieu. Het derde positieve gevolg is dat mensen bewuster om zullen gaan met hun afval en ook bewuster kijken naar bijvoorbeeld alleen al die verpakking die om al hun aankopen zit.

In het recycletarief komt het erop neer dat inwoners betalen voor elke keer dat de grijze bak wordt geleegd. Dus er wordt niet afgerekend per kilo. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hanteert inmiddels een variant van dit beleid en in het gros van deze gemeenten zijn de kosten voor afvalbeheersing gedaald. In de huidige situatie moet de gemeente namelijk veel extra geld betalen voor het verbranden van restafval. Door de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te verminderen, kan dat de gemeente, volgens een berekening van de HVC, ongeveer 70 duizend euro per jaar besparen.

Daarnaast zal het voor veel inwoners ook goedkoper worden. Op dit moment betaalt iedereen een vast bedrag voor afvalbeheersing. Met het recycletarief betaalt iedereen een lager vast bedrag waar €7,- bij wordt opgeteld voor elke keer dat de grijze bak aan de weg wordt gezet. Dit betekent dat je waarschijnlijk goedkoper uit bent, als je de grijze bak straks minder vaak dan nu aan de weg zet.

Er zal wel een uitzondering moeten worden gemaakt voor sommige ouderen en gezinnen met meerdere jonge kinderen, omdat luiers de grijze bak snel kunnen vullen.
De ervaring in de gemeenten die al zo’n systeem hebben, leert dat het dumpen van van afval of het dumpen in andermans bak in het eerste jaar voorkomt, maar zeer met mate en daarna niet vaker dan het nu in het huidige systeem voorkomt.

Op korte termijn vergt dit wel een investering van tussen de 250 en 330 duizend euro. Dit geld zal onder andere worden gebruikt om met de inwoners te communiceren wat er allemaal verandert en om in het eerste jaar meer toezicht en handhaving in te zetten. Maar wat ODS betreft is dit het waard omdat deze investering wordt terugverdiend en er een grote milieuwinst wordt geboekt.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights