Caroline Kaagman

algemeen commissielid

Mijn naam is Caroline Kaagman en ik werk al 30 jaar in de zorg. Ruim 20 jaar heb ik als activiteitenbegeleider cliënten in hun thuissituatie begeleid. Mijn expertise ligt bij de oudere mensen met dementie. Daar komen nog steeds heel schrijnende situaties voor. Ik ben van mening dat de cliënten centraal moeten staan en we moeten meer vertrouwen hebben in het professionele beoordelingsvermogen van de zorgprofessionals.

Tegenwoordig werk ik als sociaal werker bij 1.Hoorn. Dit is het WMO-loket van de gemeente Hoorn. Hier probeer ik voor de ouderen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben een mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Ik steun ODS omdat ik achter hun ideeën voor de zorg sta. Daarnaast herken ik de situaties waar zij zich sterk voor willen maken in mijn dagelijks werk.

Copyright © 2022 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media