Caroline Kaagman

steunfractie

Mijn naam is Caroline Kaagman en ik werk al ruim 30 jaar in de zorg. Meer dan 20 jaar heb ik als activiteitenbegeleider cliënten in hun thuissituatie begeleid. Hierdoor heb ik een mooie expertise ontwikkeld voor oudere mensen en mensen met dementie. Daar komen nog steeds heel schrijnende situaties voor. Ik ben van mening dat de cliënten centraal moeten staan en we moeten meer vertrouwen hebben in het professionele beoordelingsvermogen van de zorgprofessionals.

Tegenwoordig werk ik als sociaal werker bij 1.Hoorn. Dit is het WMO-loket van de gemeente Hoorn. Hier probeer ik volwassenen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben een mogelijkheid te bieden om zo goed en lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Ik steun ODS omdat ik achter hun ideeën voor de zorg sta. Daarnaast herken ik de situaties waar zij zich sterk voor willen maken in mijn dagelijks werk.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights