Dirk Visser

Voorzitter ODS commissielid

Mijn naam is Dirk Visser, 70 jaar oud. Ik ben getrouwd met Ans de Wit. Beiden zijn we al enige jaren gestopt met werken. Onze vier kinderen staan vol vertrouwen in het leven en bouwen aan hun toekomst. Van de kleinkinderen die ons dierbaar zijn, genieten we intens.
Als raadslid van ODS ben ik nu bijna 16 jaar actief. De frisse wind, die we in al die jaren  als ODS hebben laten waaien heeft ons geen windeieren gelegd. Onze huidige  fractie bestaat uit zeven raadsleden. Ik vind dat het raadswerk verder kijken is dan je eigen belang. Het is steeds voor ogen houden, dat het de bewoners en ondernemers van Stede Broec zijn, voor wie je het doet. Het is ook verder kijken dan je neus lang is. Dus ook de lange termijn en de regio erbij betrekken. Het kost én geeft me energie.

Voor de komende verkiezingen is volgens mij een aantal zaken belangrijk. Allereerst  zijn het de ingezette veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. In de voorgaande periode is er een basis gelegd voor een sterk Ons Stede Broec. Het voorkomen van problemen door voortijdig in te grijpen zal zijn vruchten gaan afwerpen. Extra aandacht verdient wat mij betreft de controle op besteding van de financiële middelen en de soms forse winsten bij zorgaanbieders. De inzet op gezondheid en het welzijn van onze burgers mag hier niet onder lijden.
Verder vind ik dat de inbreng en bijdrage van ons als burgers meetelt. Laat inwoners op onze vingers kijken. Laat ze gehoord worden. Dan weten ze en beseffen ze des te beter wat wel kan. Maar ook wat niet haalbaar is en waarom dat zo is. Om iets voor elkaar te krijgen  heb je tegenspraak nodig. Van tegenspraak wordt iedereen beter en worden belangen beter afgewogen. Dat is volgens mij een belangrijke uitdaging voor de komende vier jaar. Dit raakt wat mij betreft ook de zorg en verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen die pech hebben, hun baan verliezen, een achterstand hebben op de arbeidsmarkt of chronisch ziek zijn.
Dat duurzaamheid een lange adem vraagt, is mij duidelijk. Dat betekent bij discussies en besluiten consequent een leefbare toekomst voor onze (klein)kinderen voor ogen houden. En dan Hét Postkantoor en het Stadsplein. Als sociaal cultureel centrum is het de afgelopen tien jaar zeer succesvol. Samen met de andere sociaal culturele voorzieningen in de gemeente blijven ze voor mij het kloppend hart van mooie voorstellingen, activiteiten en ontmoetingen.

Ik wil me met verve en elan blijven inzetten voor de publieke zaak. Of dat als raadslid en commissielid is zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen. Door de aanwas van nieuwe, enthousiaste ODS leden heb ik de keuze gemaakt om wat lager op de lijst te staan. Het wil niet zeggen dat ik mijn opgebouwde kennis, inzicht en betrokkenheid onbenut zal laten. Als partijlid kan ik ook veel bijdragen. ODS is een veel te mooie partij. Mocht de verkiezingsuitslag boven verwachting zijn, dan ben ik weer beschikbaar als raadslid.

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights