Garm Besseling

Lid

Mijn naam is Gerard (Garm) Besseling, heel lang ben ik ondernemer geweest als de Echte bakker van het Streekhof. De zaak is nu in andere handen. In die van Bakker Koning en de Kathedraal van Dick en Francis Korstanje.

In november 2017 hield ODS een discussieavond over de SED en een eventuele fusie van de SED-gemeenten. Ik was daar ook en ik vond het een goede en zinvolle bijeenkomst. Na die avond werd mij gevraagd om lijstduwer te worden van ODS. Lang heb ik niet nagedacht en ik zet mij dan ook graag in voor een partij die lokaal het beste bij mij past. En dat doe nu, vier jaar, later ik nog.

Open en Duidelijk Stede Broec, de naam zegt al genoeg!
De punten in het programma spreken mij aan. Temeer omdat het om de inwoners van Stedebroec gaat en ODS altijd op zoek is naar mogelijkheden ter verbetering van het leefklimaat in onze gemeente.

Jarenlang ben ik voorzitter geweest van het Streekhof. Het voorzitterschap is nu in handen van Willem van Setten, terwijl ik als centrummanager fungeer. Tevens ben ik voorzitter van de overkoepelende belangenvereniging Streekhof en voorzitter van het Keurmerk veilig ondernemen. Beide hebben maar één doel: een mooi en veilig winkelcentrum Streekhof.
Maar mijn ambitie strekt verder als het om ondernemen gaat. Ondernemen in Stedebroec moet een feest zijn, maar waar kan dat nog binnen onze gemeente? Samen met ODS willen wij kijken naar de mogelijkheden binnen onze grenzen.

Ondernemen betekent ook werkgelegenheid!

Ook willen wij als ODS helpen om de ondernemers beter voor te lichten en kijken waar de subsidiemogelijkheden zitten voor b.v. duurzaam ondernemen. ODS streeft naar een gezond klimaat en een gezond ondernemersklimaat, ook weer voor de komende vier jaar.

Ik werk daar graag aan mee als lijstduwer en probeer zo mijn steentje bij te dragen! Ik reken op de stem van de  ondernemers!

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights