Wisse Dudink

algemeen commissielid

 

 

Mijn naam is Wisse Dudink, ik ben 23 jaar oud, woon in Bovenkarspel en studeer
Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit met de ambitie om als Officier
van Justitie aan het werk te gaan. Daarnaast werk ik momenteel als projectmedewerker bij
Vrijwilligerspunt waar ik mij met projecten voor en door jongeren inzet voor
jongerenparticipatie.
Ik ben mij in de politiek gaan verdiepen omdat mijn generatie tegen een aantal
maatschappelijke vraagstukken aanloopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van het
leenstelsel (schulden-generatie), daarbij de crisis in de woningmarkt maar ook de
decentralisatie van de jeugdzorg en de keuzes in de energietransitie. Er wordt veel óver
jongeren gepraat maar nog te weinig met de jongeren zelf. Terwijl vele keuzes van nu heel
bepalend zijn voor onze toekomst. Daar wil ik verandering in brengen.
Daarom heb ik mij aangesloten bij de politieke jongerenorganisatie De Jonge Democraten
(JD) waar ik inmiddels actief ben als bestuurslid van de Regiocommissie Noord-Holland
Noord, maar ook lid ben van de Politieke Commissie en het Landelijk Debat-team. De JD is
een plek waar jongeren zich op een laagdrempelige manier met landelijke politiek bezig
kunnen houden. Dit doe ik ook lokaal in de vorm van vrijwilligerswerk als actief lid van het
Jongerenpanel SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland), Het doel van het
Jongerenpanel is om de betrokkenheid van jongeren binnen de gemeenten te verhogen en
meer jongeren lokaal een stem te geven, dit door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met
gemeentelijke ambtenaren. Wij houden ons bezig met thema’s als huisvesting, jeugdzorg,
duurzaamheid, alcohol- en drugspreventie, maar ook het betrekken van jongeren bij de
lokale politiek.
Via het Jongerenpanel ben ik in aanraking gekomen met Open en Duidelijk Stede Broec.
Toen ik mij ging verdiepen in de partij las ik moties over de starterslening en duurzaamheid
en kwam ik een wethouder tegen die zich hard maakt voor betere jeugdzorg. Door de open
sfeer en de diverse groep mensen in leeftijd en karakter voelde ik mij al snel thuis. Vooral
omdat men open staat voor nieuwe ideeën en er écht naar elkaar geluisterd wordt.
Inmiddels mag ik mij commissielid noemen en blijf ik mij de komende tijd graag inzetten met
name op het gebied van huisvesting, jeugdzorg en duurzaamheid. Maar ook om de jongeren
van Stede Broec meer te betrekken bij de lokale politiek.

Neem dus vooral contact met mij op (06-12663912/wissedudink@gmail.com), of kom een
keer langs bij de fractie.

Copyright © 2022 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media