Moet volkstuincomplex Kweeklust verplaatst worden (en waar naartoe?)

Geplaatst op 3 december 2019

In de raadsvergadering van 29 november kwam de mogelijke verhuizing van het volkstuincomplex Kweeklust, tussen Waterweide en het (fiets)Pad van Amiens, aan de orde in de raad.
ODS diende daarover een motie en een amendement in. Eén over de mogelijkheid om huizen te bouwen voor jongeren én ouderen en één over de gevolgen van een eventuele verhuizing van de volkstuinders.
Ze werden beide aangenomen. Het voorstel van ODS werd mede gesteund door CDA en VVD.

Hieronder ziet u de teksten ervan.

Amendement
Onderwerp:
Extra Opgave betaalbare woningen jongeren en ouderen in Stedenbouwkundig onderzoek Kweeklust;

De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 28 november 2019, behandelend agendapunt 11. Ontwikkeling Volkstuinencomplex ‘Kweeklust”;

Constaterende dat:

 • er in opdracht van gemeente Stede Broec er een Stedenbouwkundig onderzoek Volkstuincomplex Kweeklust d. 8 oktober 2019 is uitgevoerd met als subtitel: onderzoek haalbaarheid verplaatsing volkstuinencomplex en woningbouw op locatie volkstuinencomplex Kweeklust;
 • er vier opgaven zijn ontwikkeld in dit onderzoek, te weten Opgave 0: het volkstuinencomplex blijft behouden op de huidige plaats, Opgave 1: ruim opgezette wijk met divers aanbod, Opgave 2: woonlocatie waarbij ingezet wordt op een maximalisatie van de grondopbrengst en Opgave 3: urban villa’s waarbij ingezet wordt op een maximalisatie van het openbaar gebied;

Overwegende dat:

 • In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 de motie van ODS, CDA en VVD unaniem is aangenomen met als onderwerp: Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen;
 • Dat er derhalve aan het Stedenbouwkundig onderzoek Volkstuinencomplex Kweeklust d. 8 oktober 2019 een Opgave dient te worden toegevoegd, zijnde: Opgave 4: woonlocatie, waarbij ingezet wordt op betaalbare koopwoningen voor jongeren en ouderen;

Besluit:

Het voorstelde raadsbesluit :

Het stedenbouwkundig onderzoek toekomst volkstuinencomplex Kweeklust in Grootebroek vrijgeven voor participatie.

Te wijzigen in:

 1. Een vierde opgave uit te werken en toe te voegen aan het stedenbouwkundig onderzoek, te weten: Opgave 4 Woonlocatie, waarbij ingezet wordt op betaalbare koopwoningen voor jongeren en ouderen;
 2. Het in eigen beheer uitvoeren van de ontwikkeling van deze vierde opgave als scenario mee te nemen onder afweging van de financiële consequenties t.o.v. het laten ontwikkelen door een projectontwikkelaar;
 3. Na toevoeging van opgave 4 het stedenbouwkundig onderzoek toekomst volkstuinencomplex Kweeklust in Grootebroek vrij te geven voor participatie;

 Ingediend door:

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)  / CDA    /VVD

Motie
Onderwerp: 
Goed alternatief aan de volkstuinders van Kweeklust

De gemeenteraad van Stede Broec, in vergadering bijeen op 28 november 2019, behandelend agendapunt 11. Ontwikkeling Volkstuinencomplex ‘Kweeklust”;

Constaterende dat:

 • er in opdracht van gemeente Stede Broec er een Stedenbouwkundig onderzoek Volkstuincomplex Kweeklust d. 8 oktober 2019 is uitgevoerd met als subtitel: onderzoek haalbaarheid verplaatsing volkstuinencomplex en woningbouw op locatie volkstuinencomplex Kweeklust;
 • er vier opgaven zijn ontwikkeld in dit onderzoek, te weten Opgave 0: het volkstuinencomplex blijft behouden op de huidige plaats, Opgave 1: ruim opgezette wijk met divers aanbod, Opgave 2: woonlocatie waarbij ingezet wordt op een maximalisatie van de grondopbrengst en Opgave 3: urban villa’s waarbij ingezet wordt op een maximalisatie van het openbaar gebied;

Overwegende dat:

 • de volkstuinders al een groot aantal jaren hun activiteiten in gezamenlijkheid op het Volkstuinencomplex Kweeklust met veel plezier uitvoeren;
 • het geborgd moet zijn dat er een vergelijkbaar alternatief voor de volkstuinders gerealiseerd gaat worden, mocht door de gemeenteraad t.z.t. gekozen worden voor andere dan opgave 0;

Verzoekt het college:

Bij een eventuele verplaatsing van Volkstuinencomplex Kweeklust een goed alternatief te realiseren dat vergelijkbaar is met de huidige locatie, dit in goed overleg met de volkstuinders.

 Ingediend door:

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)   /CDA   /VVD

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights