Motie van ODS en PvdA/GL voor meer activiteiten op het Streekplein

Geplaatst op 26 januari 2018

De gemeenteraad heeft vorig jaar uitgesproken dat het plein bij het Streekhof een verblijfsplein moet zijn, dat het echt moet leven. ODS staat daar vierkant achter. Toch lijkt er nog niet veel van de grond te komen. Daarom heeft ODS in de raadsvergadering van 25 januari samen met PvdA/GL een motie ingediend om het college van B&W aan te zetten meer te doen om ervoor te zorgen dat het Streekplein ook dit voorjaar en deze zomer levendiger wordt.

ODS geeft daarmee lucht aan de wens om het plein bruisend en vol activiteiten te laten zijn zoals die bij veel inwoners van Stede Broec bestaat. Niet alleen inwoners maar ook de winkeliers van het Streekhof willen graag activiteiten ontwikkelen. Dat bleek ook toen leden van ODS dinsdagavond een bijeenkomst bezochten van de ondernemers in het winkelcentrum.
De motie waarin het college opdracht krijgt om op heel korte termijn mogelijkheden te scheppen, ideeën en plannen van burgers en ondernemers te ondersteunen werd  uiteindelijk unaniem aangenomen nadat juist de VVD nogal bezwaar maakte.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights