Moties en amendementen van en door ODS in de afgelopen maanden tijdens de coronatijd

Geplaatst op 23 juli 2020

In de afgelopen coronamaanden was het lastig discussiëren in commissies en raad, omdat we met z’n allen via Teams vergaderden. Dat gold ook voor de fractievergaderingen. Ook dáárvoor zaten we noodgedwongen thuis.
Toch zaten we niet stil. Zie hieronder en hierna de moties en amendementen die ODS zelf inbracht of gezamenlijk met andere partijen.

Eerst die over de zogenaamde begrotingserosie door de decentralisaties.
Overigens werd de motie unaniem gesteund in de Raad en door het college!

Het rijk heeft allerlei taken overgeheveld naar de gemeentes en er tegelijk in veel gevallen een korting bovenop gedaan omdat het Rijk denkt dat wij het goedkoper kunnen.
Samen met meer dan 180 andere gemeentes hebben wij een besloten om het Rijk te tonen dat dat zo niet werkt en dat de gemeentes  financieel in de knoei komen.
Hieronder vindt u de uitleg bij de motie die Ellen Dudink uitsprak in de vergadering:

Al in de raad van 28 mei hebben we deze motie ingediend en aangehouden en nu is deze nog veel actueler! Wij vinden het te gek voor woorden dat deze gemeente volledig wordt uitgehold.

Het rijk heeft de afgelopen jaren veel taken naar de gemeenten, waaronder het sociaal domein, toegeschoven maar heeft hier geen voldoende budget bijgeleverd. Integendeel, het rijk heeft de bijdragen verlaagd. Meer werk, minder geld. En de gemeente kan niet weigeren om die taken te doen.

Dit is een structurele weeffout en wij vinden dat hier moet iets gebeuren!

We kunnen als gemeente Stede Broec geen nieuwe plannen meer maken. Nee, we hebben al veel bezuinigd op de subsidies en het onderhoud openbaar groen en op voorzieningen als de Muziekschool. We hebben de OZB moeten verhogen met 30% en we zijn er nog lang niet. Er is in Stede Broec nog maar een reserve over van zo’n 2,5 miljoen! Dit is een ware begrotingserosie.

Hierbij komt nog de meicirculaire waaruit blijkt dat we nog eens 1,5 ton minder gaan krijgen. Ook wordt landelijk het gemeentefonds opnieuw bekeken, dit is uitgesteld tot januari 22. Als die plannen doorgaan gaan ziet het er heel slecht uit, met name voor de kleine gemeentes. Het gaat dan vanaf 2023 om op zijn minst 5 ton minder. Dit is gewoon Absurd.

We gaan het zo niet redden.

Er zijn meer moties waarin bij de Minister of via de VNG om minder taken of meer geld gevraagd wordt. Dat is óók mooi, maar onze motie is heel anders.

Wij roepen met deze motie op tot een revolte van alle gemeenten.

Wij roepen op de door Enschede opgezette analyse op onze begroting en rekening toe te passen en deze samen met veel andere gemeenten aan de Minister aan te bieden.

Met allemaal dezelfde analyse. Met overtuigend bewijs, met harde cijfers. Alleen dan kunnen we aantonen dat het zo niet langer gaat en dat er structureel meer geld naar de gemeenten moet komen.

Het gaat om de bescherming van de voorzieningen en leefbaarheid van alle inwoners van dit mooie Stede Broec!  En daar zijn we heel zuinig op!

Een revolte van alle gemeenten, Samen een vuist met harde cijfers. Dat is wat we willen.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights