Het noord-zuidverkeer in Stede Broec moet aangepakt worden

Geplaatst op 15 februari 2018

Verkeersveiligheid en leefbaarheid.
ODS gaat voor een betere noord-zuidverbinding, samen met Drechterland.  In de komende raadsperiode na de verkiezingen moet opnieuw het gesprek aangegaan worden met Drechterland over dit nijpende probleem.

Wat is het probleem en hoe groot is het?
Gedurende jaren zijn er in Stede Broec wijken bijgebouwd en ook nu gebeurt dat nog. Dat moest en moet ook, want de bevolking groeit sterk. Denk aan de bomenwijk, Stede Broec zuid, het Villaplan, Oosterweed, Rozenboom en straks de nieuwe wijk Waterweide. Voor een nieuwe ontsluiting in noord-zuidrichting is echter nooit ruimte geweest. Dit geldt ook voor onze buurgemeente Drechterland. Verkeer kan in de noord-zuidrichting sinds 1950 nog steeds alleen over de bestaande verbindingen van de Raadhuislaan en de Nieuwe Weg. En dat merken de verkeersdeelnemers en de bewoners.

Oude straten, ook de dorpslinten in beide gemeentes, zijn in de loop van de jaren overbelast geraakt met verkeer. De meeste wegen in het gebied ten noorden van het spoor zijn erftoegangswegen waar een snelheidsregime van 30 km/u geldt. Al in 2009 blijkt er volgens tellingen een enorm aantal verkeersbewegingen te zijn op met name de Raadhuislaan, de P.J. Jongstraat, de Zesstedenweg en de Hoofdstraat die de normen van een zogenaamde erftoegangsweg ver overschrijden. En dus de verkeersveiligheid en leefbaarheid bedreigen. Dat komt voor een goed deel ook door het zware en vele verkeer van de vrachtwagens en de tractoren. De trillingen van zwaar verkeer veroorzaken schade aan de oudere huizen en bederven het woonplezier. Er gaan dagelijks bovendien duizenden fietsers over de straten van het lint en de Raadhuislaan slalommend tussen het verkeer naar en van het Martinuscollege, een uiterst verkeersonveilige situatie.

“Natuurlijk, de oplevering van de nieuwe N307 (nu nog N23) komt nabij,” zegt fractievoorzitter Janneke Visser-Okhuijsen, “maar de toegangsweg in de dorpskernen naar die N307 blijft dezelfde. Als we niks doen worden de problemen alleen maar groter.”  Ook is er door de N307 geen oplossing gekomen voor het sterk toegenomen zware agrarisch verkeer en vrachtverkeer. Als de tellingen na oplevering bekend zijn, kunnen er serieuze stappen gezet worden. ODS begrijpt dat het niet gemakkelijk wordt, aangezien de verbinding het spoor zal kruisen, maar wil zich er als partij zeker sterk voor maken. Drechterland en Stede Broec hebben hierin een gezamenlijk belang en één van de partijen van Drechterland heeft al toenadering gezocht.

ODS wil graag de handen ineenslaan met de politieke partijen van Drechterland. Een nieuwe noord-zuidverbinding tussen de gemeenten in zou een oplossing kunnen bieden voor beide gemeenten. Deze verbinding zou de stroom tractoren en vrachtwagens voor een groot deel op kunnen vangen, zodat de Raadhuislaan, de Nieuweweg en de wegen van het lint verkeersveiliger en leefbaarder worden.

“En dat verdienen onze inwoners, zowel die van Stede Broec als die van Drechterland” aldus Janneke Visser.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights