ODS buitenspel gezet

Geplaatst op 30 april 2014 door Jan Ettes

Ondanks onze mooie verkiezingswinst en het feit dat we de grootste partij van Stede Broec zijn geworden, is het toch niet gelukt aan de nieuwe coalitie deel te nemen.

Hoe is dat mogelijk?

Na de verkiezingen zijn we direct in gesprek gegaan met alle partijen. Als eerste met het CDA omdat zij de tweede grootste partij zijn. Hoewel Nico Slagter tegen de NHD journalist had gezegd niet met ODS te willen, gaf de afvaardiging van het CDA in het gesprek met ons aan dat ze dat niet zo bedoeld hadden en serieus met ODS wilden praten over een coalitie.  Dat stelde ons gerust. Immers, ook wij vonden dat de strijdbijl nu maar eens begraven moest worden en we als volwassen mensen met elkaar eruit moesten komen, in het belang van Stede Broec.

Alle partijen zeiden in feite hetzelfde: ODS ga met het CDA verder en zonodig sluiten wij aan, aldus VVD, PvdA/GL en GB. Alleen de OP opteerde direct voor een coalitie van ODS, VVD, PvdA/GL en OP.

Tijdens het tweede gesprek met het CDA wierp Nico Slagter heel veel obstakels, verschillen en problemen op als het ging om samenwerking met ODS. Er moest van alles worden teruggedraaid, en de koers moest helemaal om. Wij hadden het idee dat het CDA dit vooral deed in de hoop dat ODS zou stoppen met de onderhandelingen. Dit deden wij echter niet; wij waren van mening dat we eruit zouden kunnen komen als iedereen dat ook echt zou willen. Onze formateur ging aan de slag om een akkoord op hoofdlijnen te schrijven en wij nodigden het CDA en PvdA/GL uit voor een derde gesprek waarin we zouden kunnen aftasten wat nu nog echt de obstakels zouden zijn.

Tot dit derde gesprek is het helaas niet gekomen. Op woensdagavond  26 maart, nadat Nico Slagter de hele dag onbereikbaar was, gaf hij te kennen dat hij het niet zag zitten met ODS en dat de fractie van het CDA het liefst met VVD en  GB een coalitie wilde vormen.

Dezelfde avond hebben wij de VVD gevraagd om de optie ODS, VVD, PvdA/GL en OP te onderzoeken. De VVD wilde dat niet; zij gaven de voorkeur aan het CDA.
Einde oefening dus voor ons.

We vinden het nog steeds onbegrijpelijk. Onze wethouder werd alom gewaardeerd, we hadden als partij gewonnen dus de kiezer had ook waardering uitgesproken, we waren echt van goede wil om over allerlei oud zeer te stappen en elkaar het vertrouwen te geven. Met de VVD hebben we de afgelopen jaren ook goed samengewerkt, dus waarom ze niet eens in gesprek wilden is ons echt een raadsel.

Het coalitie akkoord dat er nu ligt, wijkt vrijwel niet af van de oude koers. Al het ingezette beleid gaat gewoon door, er wordt niets teruggedraaid.

Voor Stede Broec is het echter zuur dat er nu vier wethouders zijn benoemd, dit kost op zijn minst 40.000 euro op jaarbasis extra. Dat was niet nodig geweest!

ODS gaat echter door op de ingeslagen weg. Wij zullen ons programma blijven inbrengen, onze manier van werken en omgaan met de inwoners van Stede Broec blijft zoals die was: betrokken, open en integer. Over vier jaar doen we weer mee, reken maar!!!!

 

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights