ODS dient motie in voor betaalbare koopwoningen voor starters en jongeren

Geplaatst op 31 oktober 2019

In de raadsvergadering van 31 oktober  heeft ODS een motie ingediend over de noodzaak om betaalbare woningen voor met name jongeren, maar ook ouderen te bouwen. In veel andere Westfriese gemeenten heeft een vergelijkbare motie de handen al op elkaar gekregen.

ODS kreeg daarbij de steun van mede-indieners CDA en VVD. De andere partijen stemden in met de motie nadat de titel aangepast werd van “woningen” in “koopwoningen” .
Met de motie wilde ODS bereike dat er meer betaalbare koopwoningen gebouwd worden voor starters én ouderen. Als ouderen naar een betaalbare kleinere woning kunnen verhuizen, komt er meer ruimte op de woningmarkt en ontstaat er een betere doorstroming.

Zie hieronder de uiteindelijke tekst van de motie .

 

                     

Motie Vreemd aan de agenda 

Onderwerp: Betaalbare koopwoningen voor jongeren en ouderen

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Constaterende dat:

 • Starters in Stede Broec aangewezen zijn op goedkope koop- of sociale huurwoningen;
 • w.b. de sociale huurwoningen in de Kamerbrief over Prinsjesdag maatregelen woningmarkt[1] veel maatregelen worden genomen om de sociale huur voor starters, lage en middeninkomens beter bereikbaar te krijgen;
 • Door onder meer de economische groei, stijgende koopkracht en de lage rente de woningprijzen gestaag doorgroeien;
 • De jongeren die starten op de woningmarkt een sterke binding met hun omgeving hebben en graag in Stede Broec willen blijven wonen.
 • Startende huishoudens in Stede Broec grote moeite hebben om in het segment tot € 185.000,- een koopwoning te bemachtigen;
 • Ouderen bereid zijn hun grote huis weer in de woningmarkt te brengen als er een kleiner en goedkoper

alternatief is;

 • Dit bevorderlijk voor de doorstroming van woningen is;

 Overwegende dat: 

 • Tegen 2035 bijna een derde van de bevolking van Stede Broec uit 65-plussers zal bestaan;
 • Er bijna geen bevolkingsgroei wordt verwacht, zo’n kleine 0,7% groei;
 • Een beperkt aanbod van betaalbare koopwoningen een oorzaak is van het toenemende woningtekort is voor starters in onze regio.
 • bij de toevoeging van nieuwe plannen een accent gelegd moet worden op koopwoningen tot € 185.000,–;

Verzoekt het college:

 1. Prioriteit te geven aan het bouwen van woningen in de goedkopere segmenten voor jongeren, startende huishoudens en ouderen in Stede Broec;
 2. ln Westfries verband stevige plannen te maken om deze opgave voor extra nieuwbouw in de betaalbare sector mogelijk te maken;
 3. Te onderzoeken hoe speculatie met deze goedkopere woningen kan worden voorkomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekend door:

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)   ……………………………………………………………………

CDA                                                               ……………………………………………………………………

PvdA/GroenLinks                                      ……………………………………………………………………

VVD                                                              …………………………………………………………………….

Onafhankelijke Partij (OP)                      ……………………………………………………………………..

Gemeente Belangen Stede Broec (GBS)    ………………………………………………………………….

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/snellermeerbetaalbarewoningenvoorstartersenmiddeninkomens

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights