ODS en de jeugdzorg

Geplaatst op 4 februari 2014

Voor ODS is de overgang van de jeugdzorg van het Rijk en de provincie naar de gemeente erg belangrijk; wij willen dat het goed gebeurt met visie op wat de jeugdproblematiek is.

Daarom werd ons raadslid Dirk Visser geïnterviewd op 4 februari door het NHD/ de Enkhuizer Courant: Het persbericht vindt u hieronder. Een scan van het artikel komt binnenkort op de site.

ODS wil meer kleinschalige opvang voor jongeren

ODS wil zich er sterk voor maken in het komende jaar dat de jeugdzorg vooral op een kleinschalige manier gaat worden georganiseerd.
Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu wordt de jeugdzorg nog door de Provincie gefinancierd én uitgevoerd en heeft de gemeente er vrijwel geen bemoeienis mee. Jongeren worden meestal opgevangen in grote instellingen of komen op een wachtlijst.
 ODS is ervan overtuigd dat er vooral ingezet moet worden op kleinschalige opvang voor jongeren met problemen, zoals nu al gebeurt in Nicoles Huiskamer in Bovenkarspel. Volgens ODS zullen er meer verschillende vormen van dit soort kleinschalige opvangmogelijkheden moeten komen. Fractievoorzitter Jan Ettes: ‘ Door kinderen en jongeren op deze manier op te vangen en te begeleiden verwachten wij dat de hulp veel beter is en dat kinderen meer in een thuissituatie opgroeien. En als je het op kleine schaal organiseert, bespaar je veel overhead en rompslomp. Bovendien is de jeugdzorg nu veel te duur, dat moet en kan goedkoper. Begeleiding van deze opvang kan vanuit ons centrum voor jeugd en gezin die al door de gemeente wordt gefinancierd.’

 ODS wil dat de gemeente al in 2014 gaat experimenteren met meer vormen van kleinschalige opvang

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights