ODS en het integriteitsonderzoek bij de Muziekschool

Geplaatst op 27 augustus 2017

Het is inmiddels al weer meer dan een jaar geleden sinds het Noord-Hollands dagblad het wanbestuur bij Stichting Muziekschool Stede Broec wereldkundig maakte. Door de inzet van het enthousiaste nieuwe bestuur bevindt de muziekschool zich inmiddels gelukkig weer in rustiger vaarwater. Maar de affaire heeft laten zien dat de strijd voor een transparant gemeentebestuur van Open en Duidelijk Stede Broec nog steeds van groot belang is. In een extra raadsvergadering in oktober 2016 werden de resultaten van een integriteitsonderzoek naar onder anderen wethouder Flierman besproken. Flierman was voor zijn wethouderschap bestuurder bij de muziekschool en was naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek de dag voor de vergadering afgetreden als wethouder. Toch kozen het CDA en Gemeentebelangen Stede Broec er voor om het huidige bestuur van de muziekschool aan te vallen in plaats van bij zichzelf te rade te gaan hoe het zo ver had kunnen komen.

ODS had in december 2014 al vragen gesteld over een conflict tussen het toenmalige bestuur, dat alleen bestond uit de heer Boef, en de docenten van de muziekschool. Vanaf dat moment heeft onze partij bijna elke maand doorgevraagd naar de stand van zaken. We hebben ook nauw contact onderhouden met betrokken docenten, ouders van leerlingen en de kandidaten voor het bestuur. ODS had maandenlang zorgen geuit over de situatie bij de muziekschool, maar behalve de Onafhankelijke Partij nam geen enkele partij dit serieus. Toen de heer Boef zich na tussenkomst van de rehter terugtrok en werd opgevolgd door een nieuw bestuur in juni 2015, besloot dat nieuwe bestuur daarom zelf de financiële handel en wandel van de eerdere besturen van de muziekschool te onderzoeken. Het kwam erachter dat er duizenden euro’s waren uitgegeven aan zaken die niets met muziekonderwijs te maken hadden. Deze informatie werd vervolgens doorgespeeld aan zowel de gemeente als het Noord-Hollands Dagblad, waarop het gemeentebestuur een integriteitsonderzoek naar Flierman en zijn medebestuurders instelde. Het voormalige de bestuur, onder leiding van Flierman, bleek tussen 2006 en 2015 duizenden euro’s onterecht bij de muziekschool te hebben gedeclareerd.

Toen de resultaten van het onderzoek echter in de gemeenteraad werden besproken, was er van zelfreflectie bij de raadsleden van de coalitiepartijen geen sprake. De fractie van het CDA prees zelfs wethouder Flierman omdat hij altijd een leuke collega was geweest en GBS beweerde nota bene dat Flierman, die de dag voor de vergadering was afgetreden, eigenlijk werd vrijgepleit door het onderzoek. Hoewel Flierman de onschuld zelve was in hun betogen, hadden GBS en CDA wel stevige kritiek op het nieuwe bestuur van de muziekschool omdat dat direct naar de pers was gestapt.
Voor ODS was dit een veel te makkelijke en kritiekloze uitweg voor de coalitie. Het huidige bestuur van de muziekschool heeft gedaan wat de gemeente zelf allang had moeten doen; namelijk in de gaten houden wat met ons subsidiegeld gedaan wordt. In plaats van het huidige bestuur te bekritiseren zouden de coalitiepartijen de hand in eigen boezem moeten steken. Meer dan een jaar hebben ze toegekeken. Niemand heeft contact gezocht met mensen die betrokken waren bij het conflict op de muziekschool. Niemand heeft gereageerd op de vragen van ODS en OP. Maar toch waren ze er verontwaardigd over dat het huidige bestuur van de muziekschool niet eerst de raad inlichtte hun bevindingen! De vergadering liet helaas zien dat voor de coalitiepartijen het in stand houden van de coalitie het belangrijkste was.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights