ODS en de privatisering van de camping Broekerhaven

Geplaatst op 22 mei 2017

ODS heeft zich uitermate ingespannen om de privatisering van de camping Broekerhaven ordentelijk en fatsoenlijk te laten verlopen. Dat is niet gelukt. Bij elk voorstel om het over een langere termijn uit te voeren en de staanplaatshouders ook een reële kans te geven om zich te organiseren en serieus mee te doen, kreeg ODS het lid op de neus van de calitiepartijen CDA, PvdA/GL VVD en GBS.
Europarcs heeft onder goedkeurend oog van het college meer dan zeventig vaste gebruikers weggejaagd door onduidelijk te informeren, schandalig hoge eisen te stellen en mensen voor het blok te zetten, die daarmee soms wel veertig jaar recreatief plezier teloor zagen gaan. Het college en de coalitiepartijen zijn van mening dat alles goed verlopen is. De privatisering is succes, zeggen zij. De enige kanttekening die zij maken is dat er mogelijk wat beter gecommuniceerd had kunnen worden. Ze hebben blijkbaar een andere visie op de begrippen respect en fatsoen.

In maart 2016 nam de gemeenteraad van Stede Broec het besluit om de camping te privatiseren. ODS was niet voor het besluit zoals het voorlag.
Het ging uit van privatisering binnen één seizoen. De vaste gebruikers moesten dan aan het eind van seizoen 2016 hun spullen verwijderd hebben. Daarmee hadden ze te weinig tijd om zelf iets te organiseren. ODS stelde de raad voor om het raadsbesluit zo aan te passen dat de uiteindelijke privatisering pas in 2108 werkelijkheid zou worden. Daarmee kregen de gebruikers de tijd om een eigen vereniging op te richten en ook mee te doen met een aanbesteding. De fractie van PvdA/GL stelde in een amendement juist voor om het hele proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Dat werd aangenomen waardoor de privatisering op 1 juli 2017 afgerond moest zijn.
De besluitvorming werd beïnvloed door onduidelijkheden en onwaarheden. In de commissie Grondgebiedzaken, die de voorbereidende discussie voerde werd meteen al gezegd door wethouder Slagter dat de aanbesteding Europees moest gebeuren waarmee de Vereniging van eigenaren meteen buitenspel kwam te staan. Dat bleek niet waar te zijn. In het raadsbesluit stond verder dat het gebouw niet tot de verkoop behoorde. Het werd later wel verkocht! Ook werd de raad buiten de aanbestedingseisen gehouden. Wel hebben we bereikt dat in de aanbestedingseisen een regel opgenomen werd waarin beschreven werd dat met de belangen van huidige staanplaatshouders rekening gehouden moest worden.
De informatieplicht werd door het college niet nagekomen.  De krant wist sommige zaken soms eerder dan de raad.
ODS was en is niet principieel tegen privatisering, maar vond het verstandiger te wachten tot de N23-plannen en nieuwe recreatieve ontwikkelingen in het Markermeer in en rond dat gebied duidelijker zouden zijn.
Daarna is alles in een soort versnelling gekomen. De raad en de commissies werden overal buiten gehouden; vragen van ODS en de OP werden niet beantwoord omdat “de aanbesteding” een geheim traject is en/of omdat de zaak “onder de rechter lag”. De beloofde informatiebijeenkomst voor raadsleden en commissie is nooit gehouden.
Intussen zitten veel, intussen voormalige, gebruikers met de gebakken peren. ODS heeft zich ingespannen om de belangen van de ze mensen te verdedigen. Het heeft niet heel veel opgeleverd. 80% van de gebruikers van vorig jaar heeft het hoofd in de schoot gelegd omdat de nieuwe eigenaar Europarcs ze stelselmatig in de steek heeft gelaten en zijn uiterste best heeft gedaan ze weg te krijgen van Camping Broekerhaven. Door een volkomen gebrek aan informatie en onbereikbaarheid gekoppeld aan een botte houding is het voor de meeste eerdere gebruikers onmogelijk geworden nog langer in Broekerhaven te recreëren. Zij hebben veelal hun caravan moeten verkopen tegen een afbraakprijs of hebben die zelf moeten (laten) slopen. De wijze waarop Europarcs omgaat met deze mensen is beneden alle peil. Dat is niet volgens de afspraken en de regels in de aanbesteding.
ODS is dan ook van mening dat Europarcs zich niet aan de aanbesteding houdt en daarom tegemoet moet komen aan de eerdere staanplaatshouders die vaak honderden euro’s hebben verloren door het gedrag van Europarcs onder goedkeurend oog van de wethouder en het college.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights