ODS en de SED-problemen: het echte probleem

Geplaatst op 5 november 2017

Twee jaar lang zijn de gemeenteraden van de SED door de directie en de colleges allerlei prachtige cijfers voorgehouden waaruit zou blijken dat het allemaal goed ging met de ambtelijke fusie. De gemeenteraden kregen vanuit de ambtelijke organisatie genoeg signalen dat er veel mis ging. En twee jaar lang hebben de raden gewaarschuwd voor de moeilijkheden van een fusie die niet te becijferen, niet in geld uit te drukken zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aansturing en de samenvoeging van drie ambtelijke culturen.
Afgelopen voorjaar bleek het, na twee jaar ogenschijnlijk rozengeur en maneschijn, inderdaad toch een ramp te zijn achter de schermen bij de SED. De raden moesten ineens op korte termijn een paar ton ophoesten en er zou een Organisatie Ontwikkelplan komen om de problemen structureel op te lossen.

Dat plan het OOP, ligt er nu, met een prijskaartje van maar liefst dertien miljoen euro voor de drie gemeenten. Dit bedrag komt bovenop de vaste bijdragen aan de SED die ook al behoorlijk zijn. Maar in tegenstelling tot wat wethouder Slagter schetste in het interview door Cees Beemster in de krant van afgelopen woensdag, blijkt uit de onderzoeken die resulteerden in dit ontwikkelplan dat het probleem helemaal niet alleen een tekort aan geld is. Het echte probleem is de aansturing door de vertegenwoordigingen vanuit de colleges in het DB/AB en door de directievoering vanuit de drie gemeentes. In het ontwikkelplan wordt keer op keer de nadruk gelegd op de gebrekkige manier waarop de colleges en de directies om zijn gegaan met de nieuwe manier van werken die van ambtenaren werd verwacht. Drie verschillende ambtelijke culturen werden abrupt samen gebracht en moesten maar gezamenlijk als eenheid zien te functioneren. De colleges waren, volgens het bureau dat het ontwikkelplan opstelde, vooral bezig waren met de eigen collegeprogramma’s. Als gevolg van de gebrekkige sturing is het personeel behoorlijk in de kou blijven staan.

Wethouder Slagter doet nu alsof deze extra investering een onverstandige bezuiniging opheft en dat hiermee de problemen in de organisatie zijn afgedaan. Maar was deze extra investering wel nodig geweest als de SED vanaf het begin goed was aangestuurd? Het ontbreekt de wethouder blijkbaar aan reflectie op de eigen tekortkomingen. Hij heeft niets gezegd over hoe de colleges tekortgeschoten zijn -ook in hun werkgeversrol- en hoe in de toekomst de organisatie op een andere manier zal moeten worden aangestuurd. Het is weer hetzelfde verhaal dat ons al drie jaar wordt voorgehouden: de cijfers zijn goed en laat ons maar onze gang gaan. Het is tijd dat er verder wordt gekeken dan de cijfers, anders zitten we over twee jaar weer in hetzelfde schuitje. De colleges van de drie gemeentes zullen er nog een hele kluif aan hebben om de drie raden te overtuigen dat zij geschikt zijn om de SED uit het slop te trekken.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights