ODS geschrokken over lange wachttijden in de zorg: grote ZORG over de ZORG

Geplaatst op 16 maart 2018

Leden van ODS hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende zorgorganisaties, zoals Omring Thuiszorg, Omring Thuisbegeleiding, Buurtzorg, de Stichting Welzijn, Jongerencentrum Inventas, Sociaal Adviesburo  en de Seniorenraad. Vertegenwoordigers van deze organisaties zijn zeer betrokken en begaan met de mensen die hulp en/of zorg nodig hebben. Zij hebben inmiddels allemaal veel deskundigheid in huis en hun netwerk in Stede Broec opgebouwd. Waar ze echter allemaal, onafhankelijk van elkaar, tegenaan lopen is de stroperige bureaucratie van de SED-gemeenten en het gevoel als professional niet serieus genomen te worden.

Lijsttrekker Lydia Groot: ‘Ik ben werkelijk geschokt door de ervaringen van deze professionals die dagelijks te maken hebben met situaties en inwoners die absoluut hulp nodig hebben, soms zelfs acuut.  Deze professionals stellen de zorgvraag vast en moeten daarmee naar de gemeente. Daar worden ze vervolgens geconfronteerd met een scala aan regels: ze mogen alleen een aanvraag doen tussen 10 en 12 uur. Dan moeten er diverse formulieren ingevuld worden, vervolgens wordt de aanvraag ‘doorgezet’ naar de backoffice en dan is het maar afwachten wie jouw aanvraag gaat behandelen. Daarna duurt het weken en soms maanden voor er goedkeuring komt. Ondertussen hebben de mensen geen zorg of hulp en moet familie of wie dan ook dat maar zien op te vangen. De situatie wordt alleen maar erger. Heel frustrerend allemaal.’

Door de gesprekken is het ODS duidelijk geworden dat dit allemaal veel sneller en effectiever  moet en kan.

Lydia Groot: ’ Voor de consulenten van de gemeenten is het ook lastig werken. Zij zouden moeten kunnen varen op de specifieke kennis van de  professionals  die dit werk dagelijks doen. Het begint bij vertrouwen. Maar de procedures staan dat niet toe. Wat ook veel beter werkt, is dat de gemeentelijke consulenten aanschuiven in het wijkteam van bijvoorbeeld de stichting Welzijn. Ook de Omring en Buurtzorg kunnen daar aanschuiven en hun zorgvragen bespreken. Vervolgens kan er via een standaardbeschikking binnen een week zorg geleverd worden. Als het een spoedaanvraag is zelfs de volgende dag al. Een andere mogelijkheid is dat de organisaties zélf bepalen welke en hoeveel zorg er nodig is. De gemeente doet achteraf steekproeven. Echt, er zijn verschillende manieren om de lijnen drastisch in te korten! ’

Een ander schrijnend aspect is dat de organisaties merken dat de drie SED-gemeenten verschillend werken. Dat is voor de zorgverleners eigenlijk niet werkbaar. ‘Medewerkers moeten voor de ene gemeente een ander formulier invullen dan voor de andere. Het is belachelijk dat dit nog niet op elkaar is afgestemd. Het zou wat mij betreft ook zelfs regionaal op elkaar afgestemd moeten worden, want de organisaties werken door de hele regio heen. Ze worden gek van al die verschillende paperassen’.

De SED-gemeenten gaan de komende jaren investeren in de ambtelijke organisatie om deze op orde te krijgen waardoor er een betere dienstverlening naar de inwoners toe moet komen.

Lydia Groot: ’ Het is triest te moeten constateren dat er de afgelopen jaren niet goed is gestuurd op dit soort belangrijke uitvoering. ODS heeft verschillende malen stevig aandacht gevraagd voor de aansturing binnen het sociaal domein, maar heldere antwoorden bleven uit. Het is nu vijf voor twaalf. Wat ODS betreft heeft het terugdringen van de bureaucratie en gewoon een goede samenwerking met de zorgorganisaties absolute prioriteit in het belang van de inwoners! Dit mag echt niet lang meer duren!’

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights