ODS maakt zich zorgen over het monumentenbeleid en erfgoedbeleid in en na 2014

Geplaatst op 10 januari 2014

Het viel een beetje weg in de begrotingsbehandeling, maar op ODS na was er geen enkele partij die aandacht besteedde aan de mogelijke bezuiniging op het Erfgoedbeleid en monumentenbeleid.

In de financiële heroriëntatie wordt aangegeven dat daar €25.000,- op kan worden bezuinigd. Daarvan hebben dit college en deze raad in de raadsvergadering van december gezegd dat dat niet moet.
Voor 2014 is het monumentenbeleid dus uit de gevarenzone, maar als er een andere coalitie komt na 19 maart, kan het in de begroting voor 2015 zomaar geschrapt worden. Reden dus om in maart goed na te denken over op welke partij gestemd wordt.

Als die bezuiniging dan wel doorgaat, betekent dat dat huiseigenaren die een gemeentelijk monument bewonen of bezitten geen subsidies meer zouden kunnen krijgen voor onderhoud van de monumentale aspecten van hun bezit.

De fractievoorzitter Jan Ettes: “Als deze bezuiniging echt effectief zou worden, dan druist dat wel heel erg in tegen wat je behoorlijk bestuur kunt noemen. Je zet geen erfgoedbeleid op om dat binnen een paar jaar weer de nek om te draaien. Monumenten moeten zeker in 2014, het jaar dat het 650 jaar geleden is dat Stede Broec stadsrechten kreeg, en ook daarna beschermd worden.” Bovendien vindt ODS dat we zuinig moeten zijn op wat het verleden heeft nagelaten. Monumenten zijn ook een deel van onze cultuur die we moeten koesteren. En de waarde van cultuur is niet meetbaar in geld.

Juist in een kroonjaar als dit past het bewaren van het monumentenbeleid in het kader van het historisch besef van Stede Broec en de Stede Broecers. Wat ODS betreft wordt de 25.000 euro op het monumentenbeleid dus niet bezuinigd. En daar zal de partij zich in de nieuwe raadsperiode ook sterk voor maken.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights