ODS maakt zich zorgen over het Strandje van Vermeulen

Geplaatst op 6 februari 2018

In de commissie Grondgebiedzaken van 5 februari gaf ODS bij monde van Jan Ettes aan bezorgd te zijn over de toekomst van het Strandje van Vermeulen. Het woonhuis van Vermeulen staat te koop en de makelaar belooft de aanstaande koper via zijn wervende tekst dat de gemeente mee zal werken bij eventuele ontwikkelingen op recreatief gebied.
ODS heeft in het verkiezingsprogramma staan dat het de recreatieve functie wil behouden voor de Stede Broecers. Daar past geen tweede Markermeer resort. ODS stelde voor dat de gemeente zelf het pand zou kopen en daar zelf de ontwikkelingen ter hand te nemen en daarna het pand weer te verkopen. De wethouder reageerde weifelend.
De laatste paar honderd meter strand moet wel vrij beschikbaar blijven voor onze inwoners en die uit de omgeving.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights