ODS, muziekonderwijs en het cultuurbeleid.

Geplaatst op 27 augustus 2017

Door de inzet van ODS staat het muziekonderwijs er in Stede Broec er nog steeds goed voor. Er is in de cultuursector echter veel bezuinigd. Deze bezuinigingen zijn helaas noodzakelijk. Maar dankzij de inzet van toegewijde vrijwilligers, met steun van ODS, staat de muziekschool er een stuk beter voor dan drie jaar geleden. Toch is het nog niet veilig.

In mei 2017 heeft de gemeenteraad vergaderd over de toekomst van het muziekonderwijs in Stede Broec. Op dit moment wordt het muziekonderwijs verzorgd door Stichting Muziekschool Stede Broec. Maar die stichting zal in de toekomst steeds meer gaan samenwerken met andere onderwijsinstellingen in West-Friesland. Bovendien wilde de raad meer ruimte geven aan andere aanbieders van muziekonderwijs. Het muziekbeleid moest daarom worden herzien. 2018 tot 2019 zal een overgangsperiode zijn waarin de muziekschool wordt hervormd tot een organisatie die nauwer kan samenwerken met de lokale basisscholen en andere aanbieders van muziekonderwijs. Op korte termijn was daar echter geld voor nodig, zeker vijfentwintig duizend euro extra om de muziekschool dit jaar draaiende te houden en nog eens vijfentwintig duizend verspreid over de periode 2018-2020. De gemeenteraad werd daarom voor een keuze gesteld, of dit jaar het extra geld ter beschikking stellen aan de muziekschool, of de muziekschool ten onder laten gaan en helemaal opnieuw beginnen met muziekonderwijs in Stede Broec. Voor ODS was de tweede optie geen mogelijkheid. Het zou betekenen dat honderden leerlingen plotseling zonder muziekonderwijs hadden gezeten. Bovendien zou de gemeente jaren van ervaring en de inzet van een schare aan enthousiaste vrijwilligers hebben weggegooid. De beste optie was om de muziekschool de kans te geven te hervormen.

Bijzonder genoeg dachten de fracties van Gemeentebelangen Stede Broec en de VVD hier echter anders over. GBS en VVD hadden geen vertrouwen in het huidige bestuur van de muziekschool. Gemeentebelangen was altijd een groot voorvechter van de muziekschool in Stede Broec, maar sinds de affaire rond voormalig GBS wethouder Flierman, hebben ze zich tegen de stichting gekeerd. Toen hij voorzitter was bij de muziekschool werd er door het bestuur voor duizenden euro’s onterecht gedeclareerd. Hoe GBS en VVD het muziekonderwijs dan wel wilden vormgeven werd niet duidelijk. Wat hen betrof kon de muziekschool meteen dicht, en de gemeente zou dan blijkbaar voordat het nieuwe schooljaar in september zou beginnen een volledig nieuw muziekbeleid moeten hebben. Wij van ODS kregen het gevoel dat GBS meer gedreven werd door rancune dan door rede. Gelukkig kregen geen van beide partijen steun van de rest van de raad en het muziekonderwijs is in ieder geval nog voor een jaar gered. Nog liever bood ODS een lagere termijn zekerheid, maar het amendement dat ODS daarvoor had ingediend, kreeg te weinig steun van de andere partijen.

ODS heeft er in de oppositie voor kunnen zorgen dat het cultuurbeleid van Stede Broec sterk is gebleven. Het Postkantoor wordt nog verder opgewaardeerd en de muziekschool heeft nu een enthousiast en toegewijd bestuur. Maar om dat zo te houden moet ODS na de verkiezingen van maart 2018 zeker weer in het college zitten.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights