ODS wil betere aanpak fietsendiefstal

Geplaatst op 29 januari 2019

 

Na eerdere vragen aan het college heeft Ellen Dudink van ODS in de afgelopen commissie RBFZ van 14 januari de bespreeknotitie Fietsendiefstal ingebracht. Deze gaat over het toenemend aantal fietsendiefstallen op station Bovenkarspel-Grootebroek.
Beluister ook het interview met Janneke Visser.

Alle partijen waren het er in deze commissievergadering met ons eens dat iedere fiets die gestolen wordt er één te veel is en dat er iets gebeuren moet aan dit probleem.

Er wordt niet altijd aangifte gedaan. Wij roepen iedereen op om altijd aangifte te doen, zodat bekend wordt waar veel fietsen gestolen worden en er maatregelen genomen kunnen worden. Ook is het uiteraard heel belangrijk dat de fietseigenaar de fiets met een dubbel slot ergens aan vast maakt, zodat het in ieder geval moeilijker wordt de fietsen snel in een busje o.i.d. in te laden.

In de commissie is de suggestie gedaan eventueel gebruik te maken van mensen van Werksaam (een gemeenschappelijke regeling waar Stede Broec aan deelneemt), die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk. Ook zijn eventuele maatregelen als (mobiel) cameratoezicht, fysieke afscheiding van de stalling, betere voorlichting aan de inwoners m.b.t. tot het op slot zetten, het opruimen van fietswrakken enz. Het (mobiele) cameratoezicht wordt samen met omliggende gemeenten bekeken, met name naar de privacyregels en de kosten. Ook is het terrein bij het station niet het eigendom van de gemeentes, maar van NS. Overleg is nodig dus.

Ook de portefeuillehouder, burgemeester Wortelboer, staat er positief tegenover om Werksaam te betrekken bij het eventueel (mobiele) cameratoezicht. Hij  heeft in de commissie de toezegging gedaan de bestrijding van fietsendiefstal bij het station, maar ook op andere plekken waar veel fietsen gestolen worden, in het Integrale Veiligheidsplan een nadrukkelijke plek te geven.

ODS hoopt hiermee een aanzet te hebben gegeven om de fietsendiefstal terug te dringen.

Afgelopen zondag 27 januari is  onze fractievoorzitter Janneke Visser rechtstreeks geïnterviewd door radio Weeff. De geluidsopname gaat hier bij.

29 januari 2019, Ellen Dudink-Dol

Onze eerdere vragen en de antwoorden  van het college waaruit blijkt dat maatregelen worden overwogen:

  1. Hoeveel fietsen worden er jaarlijks gestolen vanaf de stations, behoudens de niet geregistreerde fietsendiefstallen

Uit de cijfers afkomstig van de politie blijkt dat in de jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 183, 173, 147, 133 en 48 keer aangifte is gedaan van fietsendiefstal in de gemeente Stede Broec. In de eerste negen maanden van 2018 is 83 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal in geheel Stede Broec. Hiervan zijn 20 aangiftes gesitueerd bij het station Bovenkarspel-Grootebroek. Er zijn geen aangiftes bekend van fietsendiefstal bij het station Bovenkarspel-Flora. 

  1. Welke acties er door het College van Stede Broec zijn ondernomen om de fietsendiefstal op station Bovenkarspel-Grootebroek en Florahalte terug te dringen.

Van het totaal aantal aangiften fietsendiefstallen (83) in 2018 binnen de gemeente Stede Broec is circa 25% (20) gesitueerd op het station Bovenkarspel-Grootebroek. In 2017 betrof dit circa 10%. Op het station Bovenkarspel-Flora is in het geheel geen sprake geweest van fietsendiefstal.

Gezien de dalende trend in de voorgaande jaren en de percentages per station was er voor het College eerder geen aanleiding om actie te ondernemen specifiek tegen fietsendiefstal op de NS-stations in de gemeente Stede Broec in aanvulling op hetgeen de politie doet. Op basis van de cijfers van 2018 zou er aanleiding kunnen zijn om maatregelen te overwegen.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights