ODS wil dat we VAN DE ZOETWATERVOORZIENING VAN HET IJSSELMEER AFBLIJVEN

Geplaatst op 15 juli 2021

– Regionale Energietransitie vastgesteld – wij nemen onze verantwoordelijkheid, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen.

VOOR EEN DUURZAAM EN ZOETWATERRIJK NOORD-HOLLAND

 

In de raad van 17 juni 2021 heeft het amendement op het raadsvoorstel RES, dat OP samen met Ellen Dudink-Dol van ODS en ook met GBS indiende, het gehaald! Wij zijn blij!

Met 7 stemmen voor van ODS, 1 van OP, 1 van GBS en 2 van PvdA/GL. 11 stemmen voor, 8 tegen (van CDA,VVD).

De RES is de Regionale Energietransitie. Dat betekent dat we, om de CO2 uitstoot te verminderen, zelf energie moeten gaan opwekken. Hoe dat precies moet, daar mogen gemeentes zelf voor een deel invulling aan geven.

Daar gaan wij ook voor!

De RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord en wij en alle gemeenten moeten dit doen. Het is een opdracht vanuit het Rijk.

Het is ook onze verantwoordelijkheid, voor onszelf én voor onze toekomstige generaties! Daarom hebben wij ingestemd met de RES (in tegenstelling tot CDA en VVD die tegen stemden!). Deze partijen stemden tegen opwekking uit wind en zon, geothermie en groen gas, maar willen uitsluitend en alleen kernenergie.
Kernenergie is ontzettend duur, er is veel heel schadelijk afval én deze vorm is zeker niet klaar voor 2030. Een loos alternatief op dit moment. Bovendien is kernenergie nog een landelijk onderwerp ook, waar wij als gemeenten niets over te zeggen hebben. Er werd door deze partijen geen enkele poging gedaan het voorstel te veranderen, er werd kortweg tegen gestemd. Dat vinden wij als ODS nogal bijzonder.

Gelukkig was er een meerderheid in de raad om wel open te staan voor de energieopwekking door zon en wind, en andere mogelijkheden! Zon zoveel mogelijk op grote bedrijfsdaken en parkeerterreinen.

Met ons amendement ( een wijziging van een raadsvoorstel) wilden wij echter het plan Buitendijk, dat natuureilanden en zonne-atollen bevat, dat ook in het voorstel rond de RES zat, uit de RES hebben. Wij zijn hier tegen! Onder de link hierna ziet u een schets van dit plan: plan Buitendijk

De natuur- en recreatieparken zijn prachtig, maar we moeten breder kijken dan dat.

Het IJsselmeer wordt steeds meer met eilanden en woningbouwplannen (IJburg, Almere, Flevoland, Markerwadden) belast, dat gaat ten koste van onze zoetwatervoorziening!
Dat kan niet langer vinden wij. Dat vonden wij ook in de vorige raadsvergadering, wij hebben toen de motie behoud zoetwatervoorziening mede ondersteund. Unaniem trouwens!!

Alleen de bovenste laag water van 30 cm. is namelijk geschikt voor drinkwater. Zoet water wordt ook gebruikt om de landerijen te beregenen.

We leveren als West-Friesland ons aandeel al voldoende.

Daarbij komt ook nog eens dat heel veel natuurorganisaties tegen dit plan Buitendijk zijn.

En om de afsluitende woorden van Ellen te herhalen: ODS gaat voor een duurzaam en zoetwaterrijk Noord-Holland.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights