Oppositie loopt weg uit raadsvergadering, waarom eigenlijk?

Geplaatst op 21 maart 2012

Vlak voor het eind van de raadsvergadering van 3 mei stappen de raadsleden van het CDA op, gevolgd door de twee leden van GB en van de VVD. Waarom eigenlijk?

Nico Slagter van het CDA motiveerde het als volgt: ‘Er wordt ons niets gegund, elk amendement en voorstel van ons wordt afgewezen. Ik heb daarom besloten nu de vergadering te verlaten.’

Unaniem aangenomen

Het college en de raadsleden van OP, PvdA/GL en ODS bleven verbaasd achter. Nog geen half uur geleden was immers een amendent van het CDA unaniem (!) aangenomen. Dit amendement betekende dat er nog niet besloten werd wat er met het pand van Op/maat gaat gebeuren. Dus nog geen besluit over sociale woningbouw op die plek, iets wat ODS jammer vindt. Maar goed, de meerderheid van de raad beslist hierover. Verder was er drie kwartier gediscussieerd over een brief aan Greenpeace die op de agenda stond op verzoek van het CDA. En tot slot had het college het raadsvoorstel over de exploitatiesubsidie aan het Postkantoor op unaniem verzoek van de commissie burger en bestuur aangepast.

Dus hoezo wordt er niet geluisterd naar de oppositie?

Nog een voorbeeld: tijdens de raadsvergadering over de begroting voor 2012 werd er op verzoek van de VVD ( en gesteund door GB, CDA en PvdA/GL) 100.000 euro uit het cultuurfonds gehaald en gestort in de algemene middelen. Dat vond ODS wethouder Cultuur niet echt leuk natuurlijk. Maar goed, de meerderheid beslist in dit soort gevallen.

Dus hoezo wordt er niet geluisterd naar de oppositie?

Postkantoorsubsidie

Het gekke is dat alle raadsleden het erover eens waren dat de eerste vier jaar een subsidie vastgesteld moet worden voor het beheer en exploitatie van het Postkantoor. Dit mag voor die vier jaar vier ton zijn ( dus een ton per jaar). Daar was iedereen het over eens! Het verschil van mening ging alleen over de dekking van dit geld. Haal je dat uit de post onvoorzien of uit de lopende begroting? Het was in feite een financieel-technische discussie, je kunt immers op meerdere manieren je financiën regelen. En ook nu had het college het voorstel al aangepast op verzoek van de commissie en was voor een groot deel het CDA tegemoet gekomen. De discussie spitste zich toe op de vraag of je de helft van het geld dat nog beschikbaar was voor dit jaar direct uitgegeven moest worden of dat we het uitgespaarde geld plus de “verdiensten” door goed bestuur (één miljoen over) in kas hielden en daarmee een financieel steviger body voor de eerste vijf jaar creëerden. Want dat er vier ton beschikbaar moest komen, was geen punt van discussie. Toch liep de oppositie weg, omdat zij niet haar zin kreeg in de manier waarop zij dit wilde regelen. Tja, je kunt niet altijd helemaal je zin krijgen, zo werkt het niet in het politieke leven!

We kunnen nog veel meer voorbeelden noemen van raadsvoorstellen die de afgelopen twee jaar zijn aangepast naar de wensen van de oppositie. We kunnen echter helaas ook constateren dat het CDA in eerste instantie bijna altijd tegen elk voorstel is. Gelukkig stemmen VVD en GB soms wel mee met een raadsvoorstel, soms niet. Maar het CDA is meestal tegen, daar zijn wij ondertussen aan gewend. En het is eigenlijk raar (en vooral jammer) dat je dat al van tevoren weet.

Weglopen teken van zwakte

Weglopen is overigens echt een teken van zwakte: je hebt geen argumenten meer en loopt daarom maar boos weg, als een verongelijkt kind dat zijn zinnetje niet krijgt. Sneu eigenlijk, als mensen op die manier proberen problemen ‘op te lossen’. Dat lukt natuurlijk nooit, want als je wegloopt praat je niet meer. En alleen met praten kun je problemen oplossen!

Wij kunnen niet anders dan constateren dat door de houding van het CDA, het constant negatief reageren op alles wat het college doet, de sfeer steeds slechter is geworden.

En dat is erg jammer en vooral: het is niet in het belang van de inwoners van Stede Broec. Ook niet van de keizers van de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. Het college is van de hele raad! Wat moeten die met al die ruzie in de politiek? Dat is nooit goed.

Dat vinden wij ook. Wij lopen ook niet weg, niet voor moeilijke besluiten en ook niet voor mooie besluiten!

En we vinden het wel heel onfatsoenlijk en respectloos naar de raad – het hoogste bestuursorgaan in de gemeente- in de krant te verwijten dat haar voorzitter nog geen contact heeft gezocht. Dan weet je echt niet goed waar je staat.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights