Samenwerking buurgemeenten SED

Geplaatst op 30 augustus 2013 door Jan Ettes

Samenwerking Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenteraad heeft onlangs besloten tot een vergaande samenwerking tussen de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, ook wel SED genoemd. De samenwerking betreft vooral het ambtelijk gebied: de drie gemeentelijke organisaties worden samengebracht tot één organisatie. Doel van deze SED-organisatie is een sterke en deskundige organisatie te hebben die de taken van de gemeenten goed aan kunnen. Vanuit Den Haag worden fikse bezuinigingen opgelegd en tegelijkertijd komen extra taken naar de gemeenten, zoals de jeugdzorg en delen vanuit de AWBZ.  De drie colleges hebben de ambtelijke fusie voorgesteld aan de gemeenteraden.

ODS steunt deze ambtelijke fusie van harte.

Jan Ettes: “Op deze manier kan Stede Broec nog steeds een zelfstandige gemeente blijven en tegelijk beschikken wij over een goede organisatie die de taken in de toekomst aankan. Ambtenaren kunnen gerichter samenwerken en werk verdelen. Uiteindelijk zijn  onze inwoners daarbij gebaat. Voor ODS is het vooral belangrijk dat de inwoners van Stede Broec gewoon terecht kunnen op ons eigen gemeentehuis. De samenwerking vindt vooral plaats op de achtergrond. Wij vinden het vooral belangrijk dat wij als Stede Broec onze eigen keuzes kunnen maken als het gaat om uitvoering van politieke besluiten die door Den Haag en onszelf worden genomen. Bovendien levert deze samenwerking financieel voordeel op. De aanloopkosten (€300.000 per gemeente) leveren na een paar jaar een voordeel op van circa acht ton.”

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights