De Thuiszorg spreekt haar zorg uit!

Geplaatst op 2 maart 2018

Toen ODS in gesprek ging met Omring Thuisbegeleiding, bleek veel goed te gaan en was er toch ook “zorg”.

We spraken met regiomanager Ans Bouraba, onder het genot van een cappuccino op het terras van bakker Besseling in Het Streekhof over de thuisbegeleiding van de Omring. Een belangrijk onderdeel in de zorg aan onze inwoners is de thuisbegeleiding. Soms hebben mensen of gezinnen ondersteuning nodig in het runnen van het huishouden en een gezin. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom het niet meer gaat en vaak is het ook een combinatie van factoren, bijvoorbeeld verlies van een dierbare, werk of men kampt met verslaving, sociale of psychische problemen of schulden.  Dan biedt thuisbegeleiding hulp om het dagelijks leven opnieuw te organiseren en de draad weer op te pakken.  Bedoeling is dat men het  na korte of langere tijd weer zelf kan. Ook in Stede Broec biedt de Omring deze diensten aan ca 80 gezinnen.

 Ans is tevreden over de samenwerking met verschillende organisaties zoals de stichting Welzijn en de huisartsen maar constateert ook dat de lijnen met de gemeente niet altijd zo kort zijn als ze zou willen. Het afgeven van indicaties duurt vaak lang en lastig is ook dat de Westfriese gemeenten allemaal verschillende formulieren gebruiken en zaken niet op elkaar afstemmen.

ODS vindt het hoog tijd dat er regionale afspraken komen zodat organisaties als de Omring niet steeds tegen allerlei bureaucratische rompslomp aanlopen. En ook absoluut noodzakelijk om dit in ieder geval binnen de SED-gemeenten op elkaar af te stemmen. Als er hulp nodig is moet deze er snel komen; zorg aan onze inwoners moet altijd voorop staan!

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights