Toezicht moet fietsendiefstal voorkomen. De VVD wilde gaan strijken met de eer van het voorstel van ODS.

Geplaatst op 25 mei 2021

In de vergadering van de commissie Regionale, bestuurlijke en financiële zaken (RBFZ) van 17 januari 2019 (!) kwam een bespreeknotitie van ODS aan de orde met betrekking tot fietsendiefstal op en rond het station. Dat werd een groot succes! We kregen de toezegging van de portefeuillehouder dat er contact gezocht zou worden met WerkSaam om een samenwerking op het station te verzorgen, zodat het aantal diefstallen omlaag gaat! Uiteindelijk is dat ook allemaal gelukt.
WerkSaam werd gevraagd om mee te denken over een zinvolle invulling van de wens van de ODS. WerkSaam onderschrijft dat dit project kan bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten richting betaalde arbeid. Door cliënten de kans te bieden om deze werkzaamheden uit te voeren leren ze vaardigheden en worden daarin begeleid.

Nu werd zondag 23 mei een artikel geplaatst op de site van NH nieuws, waarin Joey Leeuwinga van de VVD deed voorkomen of het hele plan uit de VVD-koker kwam. Dit is niet eerste keer dat de VVD met andermans veren pronkt. Daarom hieronder de uitleg hoe het precies zit met dit mooie plan.
We hebben op dinsdag 25 mei gesproken met de redactie van de internetkrant. Het artikel werd daarna aangepast aan de werkelijke situatie.

 

Na behandeling van de bespreeknotie van ODS ‘fietsendiefstal station Bovenkarspel-Grootebroek’ in de raadscommissie Regionale, bestuurlijke en financiële zaken (RBFZ) van 17 januari 2019 is WerkSaam gevraagd om mee te denken over een zinvolle invulling van de wens van de ODS. WerkSaam onderschrijft dat dit project kan bijdragen aan de ontwikkeling van cliënten richting betaalde arbeid. Door cliënten de kans te bieden om deze werkzaamheden uit te voeren leren ze vaardigheden en worden daarin begeleid. In de voorbereidende gesprekken met WerkSaam, de landelijke NS-manager van fietsenstalling en de lokale stationmanager van station Bovenkarspel zijn enkele uitgangspunten overeengekomen. De uitgangspunten zijn aan WerkSaam meegegeven voor verdere uitwerking van een plan.

– Er komt een gastheer/ vrouw op het stationsgebied die zichtbaar aanwezig is;

– We gaan daarbij uit van een preventieve werking op vandalisme en fietsendiefstal. We kunnen niet spreken van bewaking. Daarvoor hebben de cliënten van WerkSaam geen handhavingsbevoegdheden.

– Er wordt een keet geplaatst zodat de medewerkers toegang hebben tot een droge warme plek.

– De keet wordt uitnodigend gemaakt door hem bijvoorbeeld een kleurtje te geven. Hij zou eventueel kunnen worden voorzien van iets herkenbaars zoals vlaggen.

– De medewerkers van Werksaam zouden meer werkzaamheden kunnen uitvoeren dan alleen maar rondlopen. Te denken valt aan: schoonhouden van het stationsgebied, papier prikken, aanspreekpunt voor reizigers, VVV-informatiepunt reizigers, fietsreparatieservice in samenwerking met een lokale ondernemer, een afhaalpunt pakketjes.

– Het streven is naar een bezetting op werkdagen van 07.00 tot 18:00 uur.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights