Update van de fractievoorzitter

Geplaatst op 16 december 2011 door Jan Ettes

De afgelopen maanden waren spannend voor de gemeente. Het Martinus met zijn asbest, de begrotingsraad van november en de raad van december met de focusnota.

Voor mensen die niet dagelijks met gemeentepolitiek bezig zijn niet de meest toegankelijke zaken. Een korte uitleg daarom.

De begroting voor het volgende kalenderjaar wordt elk jaar in november aan geboden aan de raad. In die begroting staat wat er allemaal gedaan en uitgevoerd moet worden. Daaronder valt ook het nieuwe beleid dat de gemeente opgedragen krijgt van het Rijk. Daarnaast spreekt de rad daarin over de zaken die de verschillende partijen willen doen in het volgende jaar. Ook het college doet voorstellen voor uitgaven (en in deze tijd helaas ook bezuinigingen). Deze eerst begroting is tamelijk algemeen. Dat heeft daarmee te maken dat onze begroting goedgekeurd moet worden door de provincie voor januari en dus voor iets van 20 november binnen moet zijn in Haarlem. In de raad van december hebben we het gehad over de zogenaamde eerste wijziging van deze begroting. Daarin worden de prioriteiten van de partijen en de voorstellen van het college van B en W behandeld en besproken en er wordt ook over besloten.

Natuurlijk was dat dit jaar niet gemakkelijk voor alle partijen, want het asbest bij het Martinus kost natuurlijk veel geld.

Open en Duidelijk Stede Broec heeft een paar belangrijke zaken op haar verlanglijstje staan. Over een paar dingen zoals de inrichting van de omgeving van de molen Ceres heeft het CSDA een plan aangegeven en ODS ook.

Het verschil is dat het CDA woningbouw voor senioren voor de financiering wil gebruiken.

ODS vindt dat dat niet uitvoerbaar is.

Daarover vindt u meer in het stuk dat u verder op de website vindt.

Ik zal proberen u –als ik een beetje tijd vind – op de hoogte te houden van het wel en wee van ODS in de gemeentelijke politiek.

Jan Ettes, fractievoorzitter.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights